Obchody Dnia Dziecka - 2013 - rok pieszego - Policja Śląska

2013 - rok pieszego

Obchody Dnia Dziecka

Jak co roku w dniu 1 czerwca w związku z obchodami Dnia Dziecka policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy udziale orkiestry policyjnej uczestniczyli w festynie dla dzieci organizowanym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Uczestnikami były dzieci uczęszczające do świetlic środowiskowych oraz środowiskowych klubów młodzieżowych. Dzięki włączeniu się do współpracy Policji najmłodsi mieli okazję uczestniczyć w zabawach profilaktyczno-edukacyjnych przygotowanych przez Wydział Ruchu Drogowego, poznać zasady i postawy bezpiecznego zachowania się na drodze oraz otrzymać elementy odblaskowe. Jedną z atrakcji przygotowaną przez Wydział Prewencji było spotkanie oraz możliwość zrobienia pamiątkowego zdjęcia ze Sznupkiem - maskotką śląskiej Policji, a także udział konkursach rysunkowych. Ponadto dzieci dzięki włączeniu się do akcji Oddziału Prewencji Policji w Katowicach mogły obejrzeć z bliska wyposażenie radiowozu oraz sprzęt policyjny.