Spotkanie w Strzyżowicach - 2013 - rok pieszego - Policja Śląska

2013 - rok pieszego

Spotkanie w Strzyżowicach

W dniu 15 października 2013 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Strzyżowicach policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach przeprowadzili prelekcje dla uczniów z klas I-III, w których uczestniczyło łącznie ok. 350 dzieci. Celem spotkania było propagowanie bezpiecznych zachowań na drodze wśród dzieci oraz uświadomienie zagrożeń jakie mogą je tam spotkać.

Funkcjonariusze przeprowadzili spotkanie z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej w której SZNUPEK i jego przyjaciele uczyli dzieci znaków i przepisów drogowych. Dzieci z wielkim zaangażowaniem brały udział w dyskusji i chętnie odpowiadały na zadawane im pytania zdobywając w ten sposób wiedzę i ucząc się jak zachować się na drodze. Ponadto, przeprowadzone zostały konkurencje sprawdzające zdobytą wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego – podczas ręcznej regulacji ruchem. Dzieci zobowiązały się również do noszenia elementów odblaskowych które otrzymały w trakcie pogadanki. Na spotkanie przybyła również maskotka śląskiej Policji - SZNUPEK który radośnie i przyjacielsko został przyjęty przez dzieci.