O Kampanii - "Moje Bezpieczne(?) Dziecko" - Policja Śląska

"Moje Bezpieczne(?) Dziecko"

Co zagraża naszym dzieciom? Czy Moje Dziecko jest Bezpieczne? Po czym poznam, że dzieje się coś niedobrego? Jak mam się zachować gdy zauważę, że dziecku stała się krzywda? Gdzie mam szukać pomocy? Co mogę zrobić, żeby moje dziecko było bezpieczne? - te i inne pytania rodziców, opiekunów, pedagogów były inspiracją do podjęcia przez nas tematu najpoważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa dzieci. Skala zagrożeń jest duża, a świadomość problemu wciąż zbyt mała.


O kampanii

"MOJE BEZPIECZNE (?) DZIECKO" to kampania społeczna zaplanowana na lata 2016-2018. W roku 2016 działania w ramach kampanii nastawione są na problematykę bezpieczeństwa dziecka kontakcie z dorosłym, w szczególności w obszarze wykorzystania seksualnego dzieci.

W kolejnych latach, w zależności od obserwowanych zagrożeń planujemy poszerzenie kampanii o kolejne zagadnienia.

Autorami oraz realizatorami projektu jest Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wraz z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach.

Do kogo kierujemy kampanię?

Kampania będzie miała docelowo dwóch odbiorców – odbiorca pośredni: nauczyciel, rodzic/opiekun oraz odbiorca ostateczny: dziecko.

Nasz przekaz kierujemy do nauczycieli, wychowawców, pedagogów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Równie istotnymi odbiorcami naszych dzialań są rodzice, dziadkowie a także inne osoby, które mają kontakt z dzieckiem z racji wykonywanego zawodu. Jednocześnie przygotowujemy materiały, które kierowane będą do dzieci.

Co chcemy zrobić? Jaki jest cel tegorocznych działań?

Kampania ma zmobilizować środowiska skupione m.in. wokół edukacji, zdrowia oraz pomocy społecznej do większego wyczulenia na problem wykorzystania seksualnego dzieci.

uży uświadomieniu, że takie zagrożenie istnieje, a jednocześnie uzmysławia, że mając odpowiednią wiedzę i narzędzia można przyczynić się do ograniczenia tego typu zdarzeń z udziałem dzieci.

Jesteśmy przekonani, że fachowa wiedza i praktyczne porady przekazywane adresatom kampanii staną się motywacją do pochylenia się nad problemem i "pracy" z dzieckiem. Uczenie dziecka bezpiecznych zachowań, może ochronić je przed atakiem ze strony dorosłego a nawet uratować mu życie.

Jak zamierzamy tego dokonać? Jakie narzędzia zostaną wykorzystane w kampanii?

Mamy zamiar zorganizować konferencję inauguracyjną oraz regionalne konferencje tematyczne, żeby zainteresować problemem szerokie grono odbiorców.

W czasie trwania kampanii zostanie także zorganizowany i przeprowadzony cykl szkoleń warsztatowych dla nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi.

W ramach prowadzonych dzialań przygotujemy spot, plakat oraz ulotkę informacyjną promujące kampanię.

Panujemy również opracować i udostępnić szerokiemu gronu odbiorców specjalne materiały edukacyjne dla dzieci, rodziców, nauczycieli oraz innych osób, które zawodowo zajmują się dziećmi, w tym: poradnik dla rodziców, poradnik dla nauczycieli, kolorowankę dla dzieci, bajkę w formie teatrzyku Kamishibai, aplikację mobilną, film dla opiekunów i rodziców, film dla dzieci.
 Reportaż zrealizowany podczas konferencji inaugurującej kampanię społeczną "Moje Bezpieczne(?) Dziecko" w dniu 20 kwietnia 2016 r.