Zagrożenie terrorystyczne - co robić? - Policja Śląska

Zagrożenie terrorystyczne - co robić?

Zagrożenie terrorystyczne - co robić?

Wydarzenia z 11 września 2001 roku w USA czy seria zamachów bombowych w Madrycie pokazują najlepiej, że na świecie nie ma kraju wolnego od zagrożenia zamachami terrorystycznymi.

 

Dlatego też warto jest wiedzieć, jak zachować się w sytuacji zagrożenia zamachem oraz jakie okoliczności winny skłonić nas do reakcji.


INFORMACJE PODSTAWOWE

 

Obecnie najczęściej spotykaną formą działań terrorystycznych, zmierzających do wywołania dużego oddźwięku medialnego, a zwłaszcza politycznego jest zamach bombowy. Zamach, w którym ofiarami są przede wszystkim osoby przypadkowe przebywające w miejscach powszechnie dostępnych. To miejsca dużych skupisk ludzi, jak np. imprezy masowe, targowiska, dworce, przystanki komunikacyjne, duże sklepy czy środki komunikacji.

Często zdarza się, że zanim nastąpi eksplozja bomby zostanie ona w taki lub inny sposób ujawniona. W związku z takimi sytuacjami specjaliści wprowadzili do użytku termin "incydent bombowy".

Właściwe zachowanie w przypadku wystąpienia takiego incydentu jest niezwykle ważne dla prawidłowej reakcji specjalistów z różnych służb i zapobieżeniu ewentualnym skutkom.

Pamiętaj ! informacji o zagrożeniu bombowym nie wolno bagatelizować ani lekceważyć.

 


SYMPTOMY WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA INCYDENTEM BOMBOWYM 

 

Podstawową cechą działań terrorystycznych jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne. Tak więc, by nie stać się jego ofiarą trzeba zwracać większą uwagę na to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu.
 

Zainteresowania i uwagi wymagają przede wszystkim:

 • rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania osób;
 • pozostawione bez opieki przedmioty, typu: teczki, paczki, pakunki itp.;
 • osoby wyglądające na obcokrajowców;
 • osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku;
 • samochody, a w szczególności furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach tj. w pobliżu kościołów, synagog lub miejsc organizowania imprez masowych i zgromadzeń;

 

Należy jednak pamiętać, że terrorysta nie zawsze musi być odmiennej narodowości i wyróżniać się z tłumu szczególnym wyglądem.

 


POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH ZAGROŻENIA INCYDENTEM BOMBOWYM

 

Oto kilka rad, przygotowanych przez ekspertów z Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.

 

W budynku użyteczności publicznej:

 • zawczasu pomyśl, którędy można się ewakuować. Zapamiętaj, gdzie znajdują się klatki schodowe i wyjścia ewakuacyjne;
 • zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte, zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu
 • nie przyjmuj od osób obcych żadnych pakunków oraz sam nie pozostawiaj bagażu bez opieki.

 

Jeżeli jesteś osobą, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinieneś ten fakt zgłosić:

 • służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w danym miejscu; 
 • administratorowi terenu, na którym zdarzenie ma miejsce; 
 • Policji lub Straży Miejskiej.
   

Pamiętaj ! Informacji takiej nie należy przekazywać niepowołanym osobom, gdyż jej niekontrolowane rozpowszechnienie może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca.

 

W strukturach polskiej Policji funkcjonują pododdziały antyterrorystyczne i komórki minersko-pirotechniczne specjalnie przygotowywane do tego, aby zapobiegać i stawiać czoła aktom terroru.

 

Zawiadamiając Policję należy podać następujące informacje:

 • rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony podejrzany przedmiot);
 • treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego;
 • numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia;
 • adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej;
 • opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu; 
   

Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia bombowego:

 • Do czasu przybycia Policji akcją kieruje administrator obiektu, terenu lub osoba odpowiedzialna za jego bezpieczeństwo.
 • Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze, takie jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodno- kanalizacyjne, pogotowie energetyczne.
 • Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.
 • Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia "bomby" użytkownicy pomieszczeń służbowych powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie pod kątem obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia.
 • Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, windy, toalety, piwnice, strychy) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu sprawdzają i przeszukują osoby wyznaczone lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji.
 • Podejrzanych przedmiotów NIE WOLNO DOTYKAĆ! O ich lokalizacji należy powiadomić administratora oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.
 • Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.
 • Po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu twojej pracy należy je spokojnie opuścić, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki, nesesery itp.).
 • Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne Policji.
 • NALEŻY BEZWZGLĘDNIE WYKONYWAĆ POLECENIA POLICJANTÓW.

 

Jak powinieneś zachować się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia bomby: 

 

 • Podczas działań związanych z neutralizacją "bomby" zastosuj się do poleceń Policji.
 • Ciekawość może być niebezpieczna - jak najszybciej oddal się z miejsca zagrożonego wybuchem. Po drodze informuj o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę.
 • Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji w obiektach publicznych, np. supermarketach, halach widowiskowo-sportowych, kinach, niezwłocznie udaj się do wyjścia, zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upoważnionych osób.
 • W przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie "ratuj" na siłę swojego samochodu - życie jest ważniejsze.
 • Powyższe procedury obowiązują także w wszystkich rodzajach transportu publicznego. 

  ZAPAMIĘTAJ ! Jeśli widzisz ,"bombę", to znaczy że ona też "widzi" ciebie, a to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia. 

   

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ATAKU Z WYKORZYSTANIEM BRONI PALNEJ

 

Kiedy słyszymy strzały z broni palnej czy zauważymy ludzi z taka bronią powinno być dla nas sygnałem, że znajdujemy się w obszarze, gdzie nasze zdrowie a nawet życie może być bardzo poważnie zagrożone. Musimy pamiętać, że pocisk wystrzelony z pistoletu, karabinu czy innego rodzaju broni może spowodować śmierć na bardzo dużym dystansie, nawet do jednego kilometra. Dlatego też, będąc w strefie, gdzie doszło do użycia broni palnej warto przestrzegać kilku ważnych zasad:

 • w pierwszej chwili schowaj się, przykucnij lub nawet połóż się na ziemi i postaraj się jak najszybciej ustalić skąd padają strzały;
 • staraj się tak szybko jak to możliwe oddalić z miejsca zagrożonego, ukrywają się jednocześnie za dużymi, masywnymi przedmiotami, jeżeli trzeba to wyczołgaj się ze strefy ostrzału;
 • gdy zdarzenie ma miejsce w budynku w którym pracujesz, robisz zakupy, spędzasz czas, a nie ma możliwości jego opuszczenia i oddalenia się w bezpieczne miejsce, w miarę możliwości ukryj się w jakimś ustronnym pomieszczeniu, zamknij drzwi lub zabarykaduj do niego wejście, zgaś światło;
 • nie nagrywaj przebiegu zdarzenia za pomocą posiadanego telefonu, pamiętaj, że jeśli Ty widzisz sprawców to bardzo możliwe, że oni też widzą Ciebie, jeśli ty widzisz ich broń to ona „widzi” też Ciebie;
 • jeżeli jesteś w samochodzie wykorzystaj to i odjedź jak najszybciej z miejsca ataku, kiedy nie ma takiej możliwości opuść samochód i oddal się pieszo;
 • jeśli jesteś pasażerem środków komunikacji publicznej i istnieje taka możliwość oddal się jak najdalej z miejsca zagrożonego, a po zatrzymaniu tego środka transportu staraj się go opuścić i oddalić jak najszybciej;
 • nie staraj się nawiązywać rozmowy ze strzelającymi, nie negocjuj i przekonuj, nie stawiaj oporu;
 • jeżeli istnieje taka możliwość jak najszybciej skontaktuj się telefonicznie z Policją informując o zaistniałym zdarzeniu i przekaż jak najwięcej zapamiętanych szczegółów zajścia i samych napastników;
 • Pamiętaj! Twoim głównym celem jest przetrwanie ataku!

 

Co robić w przypadku akcji oddziału antyterrorystycznego:

Pamiętaj, że szturm oddziału antyterrorystycznego będzie działaniem maksymalnie szybkim i z wykorzystaniem rożnych środków walki.

 • zachować spokój i pomimo wydarzeń w jakich bierzesz udział staraj się myśleć racjonalnie;
 • czekaj, nie włączaj się do walki, nie pomagaj, kucnij, znajdź osłonę, kucnij lub połóż się na podłodze, ręce trzymaj na głowie - maja być one widoczne;
 • szybko wykonuj polecenia wydawane przez oddział antyterrorystyczny, nie zadawaj zbędnych pytań,
 • przygotuj się na ewentualność, że każda osoba obecna na miejscu zdarzenia może być traktowana jako potencjalny napastnik, możesz zostać obezwładniony a identyfikacja zostanie przeprowadzona dopiero po zakończeniu szturmu;

 

 

Wykorzystano materiały MSWiA oraz KGP 

Opracowano
w Zespole ds. prewencji kryminalnej 
Wydziału Prewencji KWP w Katowicach