Informacje kontaktowe - Niezależny Związek Zawodowy Policji - Policja Śląska

Niezależny Związek Zawodowy Policji

 
Niezależny Związek Zawodowy Policji
Zarząd Krajowy
 

Władze Naczelne Związku

 1. Wiktor NIEŚPIAŁ Przewodniczący NZZP Zarządu Krajowego KMP Lublin
 2. Jerzy SZWED Wiceprzewodniczący NZZP Zarządu Krajowego KWP Katowice
 3. Liliana WILCZEK Wiceprzewodnicząca NZZP Zarządu Krajowego KMP Katowice
 4. Halina ZIOŁOWICZ Sekretarz NZZP Zarządu Krajowego KPP Mikołów
 5. Piotr SAMOJŁOWICZ Skarbnik NZZP Zarządu Krajowego KWP Lublin
 6. Dorota BUGAJ Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej NZZP KPP Myszków
 7. Robert KALICKI Wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej NZZP
 8. Ewa UTRACKA Sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej NZZP KMP Sosnowiec

 

 
Niezależny Związek Zawodowy Policji
Śląski Zarząd Wojewódzki
 

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego

 1. Przewodnicząca Halina ZIOŁOWICZ - KPP Mikołów
 2. Wiceprzewodniczący Jerzy SZWED - Wydział Inwestycji i Remontów KWP
 3. Wiceprzewodnicząca Liliana WILCZEK - KMP Katowice
 4. Sekretarz Urszula KARCZ - KPP Będzin
 5. Skarbnik Elzbieta HAURA - KMP Bielsko-Biała
 

tel. (032) 200 2491 (służbowy 851 2491)

 

email: jerzy.szwed@ka.policja.gov.pl

email: jerzy.szwed@wp.pl

 

adres:
40-038 Katowice, ul. Lompy 19
budynek E, pok. 237E, piętro II