Dbali o oprawę muzyczną podczas obchodów Święta Policji - Orkiestra - Policja Śląska

Dbali o oprawę muzyczną podczas obchodów Święta Policji

Data publikacji 09.08.2018

Okres obchodów Święta Policji to dla Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach czas wytężonej pracy. Orkiestra jak co roku zapewniała oprawę muzyczną apeli związanych z policyjnymi uroczystościami. Oprócz oprawy muzycznej ceremoniału policyjnego, muzycy dawali liczne koncerty oraz pokazy musztry paradnej.

Jak co roku Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach brała udział w licznych apelach. Miały one związek z przypadającą na 24 lipca 99 rocznicą powstania Policji. Uroczystości były okazją, aby awansować policjantów na wyższe stopnie i wyróżnić najbardziej zasłużonych. Orkiestra dbała o oprawę muzyczną związaną z ceremoniałem policyjnym, jak również dawała liczne koncerty. Dużą atrakcję dla widzów stanowiły pokazy musztry paradnej policyjnej orkiestry oraz Kompanii Honorowej Oddziału Prewencji Policji w Katowicach.

W tym roku orkiestra, oprócz obchodów odbywających się w garnizonie śląskim, prezentowała się również na obchodach święta policji poza naszym województwem. Policyjni muzycy brali udział w uroczystościach garnizonów: opolskiego, podlaskiego, małopolskiego oraz świętokrzyskiego. Święto tego ostatniego odbyło się w pięknej scenerii zamku Krzyżtopór w miejscowości Ujazd.

Zapraszamy do obejrzenia przygotowanej galerii zdjęć.

  • Dbali o oprawę muzyczną podczas obchodów Święta Policji
  • Dbali o oprawę muzyczną podczas obchodów Święta Policji
  • Dbali o oprawę muzyczną podczas obchodów Święta Policji
  • Dbali o oprawę muzyczną podczas obchodów Święta Policji
  • Dbali o oprawę muzyczną podczas obchodów Święta Policji
  • Dbali o oprawę muzyczną podczas obchodów Święta Policji