Noworoczne spotkanie z Wojewodą Śląskim - Orkiestra - Policja Śląska

Noworoczne spotkanie z Wojewodą Śląskim

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka z muzykami Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i przedstawicielami kierownictwa śląskiej policji. Wojewoda podziękował mundurowym muzykom za oprawę uroczystości, które odbywały się w minionym roku w naszym regionie. Szef orkiestry wręczył wojewodzie symboliczne muzyczne drzewko szczęścia.

Spotkanie odbyło się w Sali Beskidzkiej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, a połączone było z uroczystym śniadaniem, dedykowanym właśnie policyjnym muzykom. W uroczystości udział wzięli również: Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach podinsp. Mariusz Krzystyniak, Naczelnik Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji podinsp. Gabriela Socha wraz z zastępcą podinsp. Pawłem Dratwińskim. Wojewoda Śląski już po raz drugi spotkał się z policyjnymi muzykami, chcąc podziękować im za dotychczasową oprawę muzyczną wszelkich uroczystości i obchodów w województwie śląskim, a szczególnie tych, których organizatorem był Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

W trakcie spotkania wojewoda podziękował orkiestrze za dotychczasowy wkład w oprawę muzyczną uroczystości państwowych, jak również innych organizowanych przez urząd projektów oraz za trud i zaangażowanie orkiestry dla województwa śląskiego. Przemawiający w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach podinsp Mariusz Krzystyniak podziękował gospodarzowi za zaproszenie i docenienie podległych mu funkcjonariuszy, w szczególności ich roli w kształtowaniu pozytywnego wizerunku policji. Kapelmistrz orkiestry st. asp. Waldemar Skotarski wręczył Wojewodzie Śląskiemu w imieniu całej orkiestry symboliczne „Drzewko Szczęścia”, a także złożył życzenia spokojnego 2017 roku oraz wielu radosnych chwil w życiu zawodowym i osobistym.

  • Noworoczne spotkanie policyjnej orkiestry z Wojewodą Śląskim
  • Noworoczne spotkanie policyjnej orkiestry z Wojewodą Śląskim
  • Noworoczne spotkanie policyjnej orkiestry z Wojewodą Śląskim
  • Noworoczne spotkanie policyjnej orkiestry z Wojewodą Śląskim
  • Noworoczne spotkanie policyjnej orkiestry z Wojewodą Śląskim
  • Noworoczne spotkanie policyjnej orkiestry z Wojewodą Śląskim