Kierownictwo

Kierownictwo Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Katowicach

 

Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego
podinsp. mgr Piotr Kapuśniak

 

Z-ca Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego
p.o. podinsp. mgr inż. Mariusz Nagacz

 

Kierownik Sekcji Biologii
podinsp. mgr Marek Kościelny

 

Kierownik Sekcji Chemii
p.o. podinsp. mgr Piotr Warot

 

Kierownik Sekcji Daktyloskopii
p.o. nadkom. mgr inż. Michał Moreń

 

Kierownik Sekcji Dokumentów
podinsp. mgr Ewa Pięciorek

     

Kierownik Sekcji Mechanoskopii i Balistyki
p.o. podinsp. mgr inż. Tomasz Szynawa

 

Kierownik Sekcji Fotografii i Technik Audiowizualnych
p.o. nadkom. mgr Sebastian Białas

 

Kierownik ds. Jakości
podinsp. Paweł Wierzchowski

 

Zastępcy Kierownika ds. Jakości
st. asp. Agnieszka Grzanka
st. sierż. Witold Dziekan