Drugstop - transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową

Konferencja podsumowująca polsko – czeski projekt „Drugstop"

Data publikacji 18.10.2018

W Wałbrzychu odbyła się konferencja podsumowująca trzyletni polsko - czeski projekt flagowy „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”. Projekt dofinansowany ze środków unijnych, a partnerem wiodącym projektu jest Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. W realizacji projektu po stronie polskiej uczestniczą również Komenda Wojewódzka Policji w Opolu i Katowicach, a po stronie czeskiej Komendy Wojewódzkie Policji w Hradec Kralove, Libercu, Pardubicach, Ołomuńcu i Ostrawie. Całkowita wartość projektu to blisko 2,5 miliona euro.

17 października 2018 roku w Wałbrzychu odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca trzyletni polsko - czeski projekt flagowy „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”. Uczestnikami tego wydarzenia byli Wicewojewoda Dolnośląski – Kamil Krzysztof Zieliński, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach – nadinsp. Krzyszof Justyński, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu – nadinsp. Jarosław Kaleta, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – insp. Radosław Juźwiak  oraz po stronie czeskiej - Zastępca Komendanta Głównego Policji – plk. Jaroslav Vild, Dyrektor Centralnego Biura Antynarkotykowego Policji Republiki Czeskiej – brig. gen. Jakub Frydrych, Komendant Wojewódzki Policji w Hradec Kralove – plk. David Fulka, Komendant Wojewódzki Policji w Libercu – plk. Vladislav Husak, Komendant Wojewódzki Policji w Pardubicach – plk. Jan Svejdar, Komendant Wojewódzki Policji w Ołomuńcu – plk. Radovan Vojta, Komendant Wojewódzki Policji w Ostrawie – plk. Radim Wita, a także funkcjonariusze policji, przedstawiciele organów samorządowych oraz inni zaproszeni goście. Całość spotkania uświetniła swoim występem Orkiestra Dolnośląskiej Policji.

Przypomnijmy, że partnerem wiodącym tego przedsięwzięcia jest Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, a partnerami projektu są:

po stronie polskiej: 

  • Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
  • Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

po stronie czeskiej:

  • Komenda Wojewódzka Policji w Libercu
  • Komenda Wojewódzka Policji w Hradec Kralove
  • Komenda Wojewódzka Policji w Pardubicach
  • Komenda Wojewódzka Policji w Ołomuńcu
  • Komenda Wojewódzka Policji w Ostrawie

Wartość całego projektu, to 2 457 545,50 euro, w tym dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2 088 913,68 euro. Wartość projektu po stronie czeskiej 1 284 873,50 euro, wartość projektu po stronie polskiej 1 172 672,00 euro. 

Zrealizowane przedsięwzięcie w sposób kompleksowy obejmuje kilka płaszczyzn dotyczących problematyki związanej z narkotykami. Pierwsza, to działania prewencyjne adresowane do rodziców i pedagogów, dzieci i młodzieży. Druga to szkolenia dla funkcjonariuszy z pogranicza Polski i Czech w zakresie prewencji i zwalczania przestępczości narkotykowej, a trzecia to zakup sprzętu specjalistycznego służącego do wykrywania i analizowania nielegalnych substancji. Łącznie 120 policjantów z Polski (60) i z Czech (60) zajmujących się ujawnianiem i zwalczaniem przestępczości narkotykowej zostało przeszkolonych w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych w Legionowie. Ponadto 60 policjantów z Polski (30) i z Czech (30) uczestniczyło w szkoleniach mających na celu przygotowanie funkcjonariuszy do prowadzenia spotkań profilaktycznych.
Dotychczasowa współpraca jednostek uczestniczących w projekcie pozwoliła na zorganizowanie licznych spotkań, seminariów oraz hospitacji. Uczestniczyli w nich zarówno funkcjonariusze wydziału kryminalnego jak i prewencji, a ich celem było usprawnienie współpracy polsko - czeskiej poprzez wymianę doświadczeń z zakresu przeciwdziałania przestępczości narkotykowej.

Projekt „Drugstop” to pierwsze wspólne i tak duże przedsięwzięcie o szeroko zakrojonym oddźwięku społecznym, mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców pogranicza polsko - czeskiego na temat problemów związanych z zażywaniem substancji odurzających.

Autor: nadkom. Krzysztof Zaporowski

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu