Drugstop - transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową

"Drugstop" – finalne uzgodnienia założeń aplikacji mobilnej

Data publikacji 07.06.2017

W ostatnich dniach maja Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach była gospodarzem kolejnego spotkania eksperckiego, które odbyło się w Szczyrku w ramach projektu „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek policyjnych w obszarze walki z przestępczością narkotykową” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.

Podobnie jak w poprzednich działaniach, również i tym razem w spotkaniu uczestniczyli eksperci z ośmiu partnerskich komend wojewódzkich Policji w: Katowicach, Opolu, Wrocławiu, Hradcu-Kralowe, Libercu, Ołumuńcu, Ostrawie, Pardubicach. Zadaniem ich było finalne wypracowanie założeń do aplikacji na urządzenia mobilne. Partnerzy zobligowani byli do zaprezentowania informacji merytorycznych (zgodnie z podziałem ustalonym podczas pierwszego spotkania w Pardubicach, które odbyło się w dniach 28.02. – 01.03. br.), które zostaną wykorzystane w aplikacji. Dyskutowano również nad kwestiami technicznymi oraz funkcjonalnymi aplikacji, nie pomijając aspektów estetycznych. W celu wypracowania optymalnych rozwiązań, eksperci z wydziałów prewencji, wydziałów do walki z przestępczością narkotykową oraz biegli z laboratoriów kryminalistycznych, wspierani byli specjalistami IT mającymi doświadczenie w tworzeniu aplikacji mobilnych.

Zgodnie z harmonogramem projektu, wspólne uzgodnienia przełożą się na możliwość zainstalowania aplikacji na urządzeniach mobilnych jeszcze w tym roku.