Dwudziestka jeźdźców konnych ruszyła - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Dwudziestka jeźdźców konnych ruszyła

Rozpoczęło się przygotowanie kulturowo – językowe dla uczestników projektu pt. „Żaden jeździec, który swoją sztukę posiadł należycie, nie ma siebie za doskonałego – międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń polskiej i brytyjskiej Policji konnej”

W dniu 18 listopada br. rozpoczęło się przygotowanie kulturowo – językowe dla uczestników projektu pt. „Żaden jeździec, który swoją sztukę posiadł należycie, nie ma siebie za doskonałego – międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń polskiej i brytyjskiej Policji konnej”.
Przygotowanie kulturowo - językowe będzie realizowane w dniach 18-22 listopada br. i będzie miało wymiar dwudziestu pięciu godzin szkolenia językowego realizowanego grupowo, pięciu godzin szkolenia językowego realizowanego w sposób indywidualny tj. - one to one uczestnik projektu
z lektorem oraz dziesięciu godzin przygotowania kulturowego.
Do realizacji przedmiotowego działania została wybrana firma The Link Szkoła Języków Obcych i Komunikacji Międzykulturowej TM. Zajęcia z przygotowania kulturowego zostaną przeprowadzone przez prof. dr hab. Halinę Grzymałę – Moszczyńską, profesor psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz wykładowcę Uniwersytetu w Uppsali w Szwecji.
Dwudziestka Beneficjentów przedmiotowego projektu to reprezentanci KSP, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, KWP w Szczecinie, KWP w Poznaniu, KWP w Łodzi, KWP w Rzeszowie, KWP w Katowicach, KMP w Chorzowie oraz KMP w Częstochowie. Do udziału w projekcie zostali również zaproszeni przedstawiciele Straży Granicznej i Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Beneficjenci projektu od poniedziałku zasiedli w uniwersyteckich ławach, by chłonąć wiedzę językową, jak również poszerzać swoje zasoby wiedzy z obszaru różnic kulturowych.
Celem przedmiotowego działania jest przygotowanie uczestników projektu do wyjazdu, do Zespołów Konnych Policji Regionu Avon&Somerset w Wielkiej Brytanii, który został zaplanowany na maj 2014.
Prócz możliwości utrwalenia dotychczasowej wiedzy zarówno językowej, jak i kulturowej przedmiotowe spotkanie stanowi szansę na integrację przed realizacją głównego działania w projekcie, jak również ma charakter motywacyjny i jest szansą na wymianę doświadczeń z przedmiotowego obszaru tematycznego, jaka może się dokonać nie tylko pomiędzy przedstawicielami Zespołów Konnych poszczególnych Komend Wojewódzkich Policji, ale również pomiędzy przedstawicielami Straży Granicznej i Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, co wpisuje się
w ideę jaka przyświeca programowi Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie ścieżka VETPRO,
z którego projekt jest realizowany.
Uczestnikom działania życzymy owocnej nauki, która umożliwi im jeszcze lepsze realizowanie obowiązków wynikających ze służby w siodle.