Raport podsumowujący projekt Hercule II - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Raport podsumowujący projekt Hercule II

Na Państwa ręce składamy raport będący kompensacją realizacji przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie projektu w ramach programu Hercule II na lata 2007 - 2013, dofinansowanego przez Komisję Europejską.

Na Państwa ręce składamy raport będący kompensacją realizacji przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie projektu w ramach programu Hercule II na lata 2007 - 2013, dofinansowanego przez Komisję Europejską, a koordynowanego przez Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych Unii Europejskiej OLAF. Niniejszy raport jest krótkim podsumowaniem dwóch spotkań i próbą nakreślenia problemu zwalczania i wykrywania przestępczości na szkodę interesów finansowych UE.

 

W szkoleniach uczestniczyło dwanaście instytucji zajmujących się problematyką zwalczania przestępczości na szkodę  interesów finansowych UE. Pod względem dydaktycznym organizator był wspierany przez kadrę naukową z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej Białymstoku, specjalistów z koncernów tytoniowych dystrybuujących swoje produkty na terenie Polski i Europy oraz przedstawiciela i specjalistę jednego z największych koncernów kosmetycznych, profesjonalistów z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu Kontroli Skarbowej i wreszcie przez ekspertów z organów ścigania takich jak Izba Celna w Białymstoku, Centralne Biuro Śledcze, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Komenda Główna Policji. Należy zaznaczyć, iż rangę obydwu spotkań podkreślała obecność kadry kierowniczej Izb Celnych w Olsztynie i Białymstoku, Komendy Głównej Policji, Komend Wojewódzkich z Lublina, Krakowa, Katowic, Kielc, Wrocławia, Rzeszowa, Łodzi, Warszawy, Białegostoku, Bydgoszczy oraz gospodarzy - Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Pliki do pobrania