Wizyta w Policji Regionu Avon&Somerset - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Wizyta w Policji Regionu Avon&Somerset

W dniach 12-16 listopada 2012 roku przedstawiciele KWP w Katowicach rekrutujący się ze Sztabu Policji oraz z Wydziału Prezydialnego odbyli wizytę przygotowawczą w Policji Regionu Avon&Somerset w Wielkiej Brytanii.

W dniach 12-16 listopada 2012 roku przedstawiciele KWP w Katowicach rekrutujący się ze Sztabu Policji oraz z Wydziału Prezydialnego odbyli wizytę przygotowawczą w Policji Regionu Avon&Somerset w Wielkiej Brytanii. 

Celem przedmiotowej wizyty, było spotkanie z potencjalnymi partnerami projektu i doprecyzowanie przyszłej współpracy.
Międzynarodowy transfer wiedzy, umiejętności oraz wymiana doświadczeń nabierają szczególnego znaczenia w obliczu dokonujących się w sposób błyskawiczny zmian na świecie, rozwoju zarówno poszczególnych krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej, jak również zamieszkujących na ich obszarach społeczeństw, które przestały być społeczeństwami homogenicznymi, a to rodzi konieczność nauczenia się radzenia sobie z przedstawicielami różnych kultur.

 

 

Niestety, rozwój oznacza także wzrost ilości zjawisk niepożądanych w rodzaju przestępstw przeciwko życiu czy mieniu, jak również publicznej manifestacji nastrojów społecznych. Policja winna doskonalić posiadane umiejętności radzenia sobie z tego rodzaju zjawiskami przy zastosowaniu najbardziej odpowiednich metod i środków. Dlatego też, tak wielkiego znaczenia nabiera realizacja międzynarodowych projektów w jaką wpisuje się projekt pt. „Żaden jeździec, który swoją sztukę posiadł należycie nie ma siebie za doskonałego – międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń polskiej i brytyjskiej Policji konnej” jakim KWP w Katowicach, dzięki przedmiotowej współpracy, aplikowała w ramach Programu Leonardo da Vinci akcja VETPRO w konkursie w 2013 roku.