Projekt w ramach programu Leonardo da Vinci, - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Projekt w ramach programu Leonardo da Vinci,

Projekt „Wymiana wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy Policji z zakresu wspólnych działań o charakterze międzynarodowym” dofinansowany z programu Leonardo da Vinci, zakłada realizację stażu przez policjantów w Euroregionalnym Centrum Współpracy Policji

 

Projekt „Wymiana wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy Policji z zakresu wspólnych  działań o charakterze międzynarodowym” dofinansowany z programu Leonardo da Vinci, zakłada realizację stażu przez policjantów w Euroregionalnym Centrum Współpracy Policji w Heerlen w Holandii. Realizacja projektu została rozpoczęta w październiku 2012 r. 

Celem wyjazdu jest wsparcie uczestników w działaniach szkoleniowych zarówno w zdobywaniu jak i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym. Staż oparty jest o program doskonalenia umiejętności związanych z wymianą informacji policyjnych w  centrach współpracy policyjnej i celnej państw Układu Schengen. Tak stworzone szanse dają możliwości dalszego rozwoju osobistego, jak również poznanie środowiska zawodowego, organizacji, kultury oraz zarządzania pracą w innym kraju. Zachęcenie beneficjentów do zniwelowania obaw, przed współpracą z partnerami władającymi obcym językiem, jak również zachęta do otwarcia umysłu i dostrzeżenia nowych możliwości, które mogą zostać implementowane zarówno do własnej pracy, jak i w organizacji.

Beneficjenci rekrutowani będą z trzech instytucji: garnizonu śląskiej i opolskiej Policji oraz ze Szkoły Policji w Katowicach. Uczestnicy staży zostaną wyłonieni w jednostkach terenowych KWP w Katowicach położonych na granicy państwa oraz w jednostkach organizacyjnych tutejszej komendy. Pozostali beneficjenci zatrudnieni są w Szkole Policji w Katowicach gdzie planowane jest prowadzenie zajęć z zakresu usprawniania procesów wymiany informacji, ulepszania współpracy międzynarodowej, w tym tworzenia podstaw pod wewnętrzne akty prawne Policji, a także prowadzone są zajęcia doskonalące z zakresu patroli przygranicznych. Funkcjonariusze Policji z garnizonu opolskiego zaangażowani są we współpracę międzynarodową Policji, w tym na pograniczu łączącym nasze województwa z Republiką Czeską.

Z uwagi na specyfikę i charakter służby w Polsce i w Heerlen, wyjeżdżający beneficjenci projektu będą odbywać staże w grupach 10-cio osobowych, w dwóch wyjazdach: w maju i wrześniu 2013 r. Realizację projektu zaplanowano do końca 2013 r.

Chętnych zapraszamy do udziału w projekcie. Zgłoszenia prosimy kierować do Wydziału Kadr KWP w Katowicach.