e-Policja – w służbie społeczeństwu - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

e-Policja – w służbie społeczeństwu

11 maja KWP w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych złożyła projekt „e-Policja – w służbie społeczeństwu”

  

W dniu 11 maja Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych złożyła projekt pod tytułem „e-Policja – w służbie społeczeństwu”. 

Projekt opiewa na kwotę 17 811 662,97 PLN, z czego dofinansowanie EFRR stanowi 85% jego wartości w kwocie 15 139 913,51 PLN. 

Zakładany okres realizacji projektu to lipiec 2013 - grudzień 2014. 

Przedmiotem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, co będzie możliwe dzięki założonemu w ramach projektu rozwojowi elektronicznych usług publicznych. „e-Policja - w służbie społeczeństwu” jest projektem wielozadaniowym mającym na celu maksymalizację korzyści dla beneficjenta pośredniego, jakim jest mieszkaniec województwa śląskiego, przebywający na jego obszarze gość, przedsiębiorstwo prowadzące tu swoją działalność.