Budowa systemu usług internetowych - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Budowa systemu usług internetowych

Projekt „Budowa systemu internetowych usług informacyjnych z wykorzystaniem sieci infokiosków w jednostkach Policji śląskiej” złożony przez KWP w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego został wybrany do dofinansowania


 

Projekt złożony przez KWP w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego pt. „Budowa systemu internetowych usług informacyjnych z wykorzystaniem sieci infokiosków w jednostkach Policji śląskiej” decyzją Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13 grudnia 2011 roku został wybrany do dofinansowania.

Wartość projektu opiewała na kwotę 655 470,45 zł, z czego 85% tj. kwota w wysokości 557 149,88 zł została dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu było stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie śląskim. Przedmiotem projektu była budowa systemu internetowych usług informacyjnych z wykorzystaniem sieci 33 publicznych punktów dostępu do Internetu, które zostały rozmieszczone w Miejskich i Powiatowych Komendach Policji na terenie województwa śląskiego oraz w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, gdzie zostało również stworzone centrum zarządzania siecią infokiosków. 

Realizacja przedmiotowego projektu umożliwiła mieszkańcom województwa śląskiego oraz przebywającym na jego obszarze gościom interaktywny kontakt z Policją, dzięki czemu możliwym stało się nawiązanie dialogu i wymiana informacji przyczyniająca się do wzrostu efektywności działania Policji.