Projekt czesko-polski - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Projekt czesko-polski

Komendy Wojewódzkie Policji w Katowicach i Opolu wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji kraju Morawskośląskiego w Ostrawie realizują projekt pt. "Bezpiecznie na drogach w pograniczu – wsparcie prewencji i wspólne rozwiązywanie ........

 

Komendy Wojewódzkie Policji w Katowicach i Opolu wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji kraju Morawskośląskiego w Ostrawie realizują projekt pt. "Bezpiecznie na drogach w pograniczu – wsparcie prewencji i wspólne rozwiązywanie problemów".

Celem projektu jest koordynacja i wspólne działanie służby ruchu drogowego Policji polskiej i czeskiej. W ramach projektu zorganizowane zostaną seminaria, a przede wszystkim przeprowadzone będą czynności patrolowe na terenie Republiki Czeskiej. W trakcie służb policjanci z Polski i Czech będą użytkowali zakupione nowe wyposażenie dla naszych południowych kolegów tj.: urządzenia do pomiaru przepuszczalności szyb samochodowych, urządzenia do monitorowania i dokumentowania naruszeń przepisów ruchu drogowego (sprzężenie aparatu fotograficznego z komputerem przenośnym). Ponadto celem wspólnych działań będzie wzmocnienie profilaktycznego oddziaływania na uczestników ruchu drogowego, w tym wskazywanie zagrożeń występujących na naszych drogach, różnic w uregulowaniach prawnych i stosowanych sankcjach za ich nieprzestrzeganie, przekazywanie materiałów informacyjnych.

Projekt został wdrożony do realizacji ze środków pomocowych Unii Europejskiej przyznanych dla Republiki Czeskiej.