Sprzęt dla laboratorium kryminalistycznego - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Sprzęt dla laboratorium kryminalistycznego

Najnowocześniejszy sprzęt dla laboratorium kryminalistycznego.
Do laboratorium kryminalistycznych KWP w Gdańsku, Olsztynie, Lublinie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu oraz do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji....

 

Najnowocześniejszy sprzęt dla laboratorium kryminalistycznego.

 

Do laboratorium kryminalistycznych KWP w Gdańsku, Olsztynie, Lublinie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu oraz do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji trafił najnowocześniejszy sprzęt do badań kryminalistycznych zakupiony w ramach projektu pn. ,,Utworzenie kryminalistycznych Zespołów wsparcia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przestępczości”.

Projekt realizowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF)
 w ramach Priorytetu Wdrażanie przepisów Schengen, Wspieranie Narodowych Planów Działania Schengen, jak również sądownictwa.

Łączna wartość projektu: 6 556 082 EUR, w tym: dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego: 5 572 670 EUR, współfinansowanie: 983 412 EUR.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie skuteczności polskiej Policji poprzez stworzenie 7 zespołów ekspertów kryminalistycznych (zlokalizowanych w Warszawie, Gdańsku, Olsztynie, Lublinie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu) do zwalczania przestępczości.

Projekt obejmuje:

-         zakup 21 przenośnych stanowisk do zabezpieczania danych na miejscu zdarzenia,

-         zakup 7 stacji do przeprowadzania badań antroposkopijnych,

-         zakup 14 stacji do analiz komputerowych,

-         zakup 14 stacji do analiz fonoskopijnych,

-         zakup 28 stacji roboczych do odzyskiwania i przetwarzania danych z elektronicznych nośników informacji,

-         współpracę z norweską Policją, w tym wizyty delegacji. Policja norweska pełniła funkcję konsultanta (wspólna ocena i monitorowanie projektu),

-         szkolenia dla techników laboratoryjnych, ekspertów badań antroposkopijnych, ekspertów fonoskopii, ekspertów badań komputerowych, techników kryminalistycznych (personelu obsługującego stworzone zespoły w KWP i CLK KGP).

-         promocję projektu tj. m.in. zakup materiałów szkoleniowych zawierających logo NMF oraz wydanie broszury informacyjnej o projekcie.

 

Projekt przyczynił się do stworzenia ogólnokrajowej sieci nowych, równorzędnych kompetencyjnie, zespołów realizujących badania kryminalistyczne oraz do rozszerzenia kompetencji Policji w obszarze rozwoju systemów monitoringu (audio-wideo, np. miejskiego, przemysłowego, komunikacyjnego, stadionowego, teleinformatycznego itp.), a następnie powiązania ich z kryminalistycznymi systemami analizy otrzymywanych danych oraz kryminalistycznymi systemami identyfikacji osób i rzeczy. Poprawiła się również skuteczności procedur karnych poprzez spełnienie warunku natychmiastowości i nieuchronności karania, uzyskane na drodze skoordynowania i skrócenia procesu wykorzystania pozyskiwanych danych oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii w badaniach kryminalistycznych z zakresu identyfikacji osób i rzeczy.