Polsko-ukraińska współpraca - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Polsko-ukraińska współpraca

Projekt Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy jednostkami Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych został przyjęty do realizacji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych....

 
 

Projekt Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy jednostkami Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych został przyjęty do realizacji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu Polskiej pomocy zagranicznej dla państw trzecich.

Projekt jest kierowany bezpośrednio do funkcjonariuszy Milicji ukraińskiej w Obwodzie Donieckim i policjantów KWP w Katowicach. Elementami programu są m. in. dwie wizyty studyjne i warsztaty. Projekt zakłada udział KWP w Katowicach oraz Zarządu Głównego MSW Obwodu Donieckiego na Ukrainie, kontynuowanie policyjnej współpracy między naszymi regionami w oparciu o podpisany w 2008 r. „Protokół o współpracy”. Przedsięwzięcie jest uzupełnieniem już podjętych w 2008 r. inicjatyw oraz propozycją adaptacji sprawdzonych na terenie Unii Europejskiej rozwiązań i standardów działań podejmowanych przez siły Policji, a w szczególności rozwiązywania i zapobiegania problemom chuligaństwa na stadionach Europy. Projekt ma na celu transfer wiedzy zdobytej w trakcie współpracy z policyjnymi formacjami działającymi w krajach będących długoletnimi członkami Unii Europejskiej (Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Austria), doświadczeń zdobytych w instytucjach unijnych podczas realizowanych projektów organizowanych na szczeblu centralnym oraz regionalnym stanowiącym ilościowy i jakościowy zbiór policyjnej wiedzy będący dorobkiem instytucji – Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Całkowity koszt projektu wynosi 163 080 PLN.

 

 
 

PROGRAM POLSKIEJ POMOCY ZAGRANICZNEJ W 2009 r.

źródło finansowania przedsięwzięcia

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

w ramach Programu polskiej pomocy zagranicznej w 2009