EWT Polska-Czechy - zakup samochodów terenowych - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

EWT Polska-Czechy - zakup samochodów terenowych

W ramach projektu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska – Czechy Komendy Wojewódzkie Policji we Wrocławiu, Opolu i Katowicach zakupią samochody terenowe, które będą wykorzystywane do pracy na trudnodostępnych....

  

W ramach projektu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska – Czechy Komendy Wojewódzkie Policji we Wrocławiu, Opolu i Katowicach zakupią samochody terenowe, które będą wykorzystywane do pracy na trudnodostępnych, górzystych terenach o wzmożonym ruchu turystycznym pogranicza polsko – czeskiego. Policja czeska dokona zakupu samochodów terenowych oraz Mobilnego Centrum Monitoringu. Poza inwestycjami w wyposażenie Policji, projekt przewiduje przeprowadzenie wspólnych ćwiczeń, wydanie polsko – czeskiej ulotki informacyjnej oraz organizację konferencji podsumowującej jego realizację.

 

Ćwiczenia dowódczo-sztabowe o kryptonimie „Milena 2010”
realizowane w ramach projektu „Czesko polskie pogranicze – Poprawa bezpieczeństwa” współfinansowanego z programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rep. Cz. - RP 2007 – 2013
 

Pewnie wielu z czytelników zastanawia się w tym momencie po co to wszystko i dlaczego działania dotyczą akurat pogranicza, a nie innych rejonów województwa śląskiego, na których takie inwestycje w wyposażenie Policji oraz wyszkolenie funkcjonariuszy też byłyby potrzebne. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na fakt, iż po przystąpieniu Polski do strefy Schengen w grudniu 2007 roku pogranicze polsko czeskie z roku na rok odwiedza coraz większa liczba turystów. Niestety większy ruch turystyczny wiąże się z rosnącą ilością wypadków i zdarzeń, do których wzywana jest Policja oraz inne służby ratownicze. Oczekiwania mieszkańców w stosunku do służb mundurowych rosną, dlatego też aby sprostać zadaniom przed Policją postawionym potrzebne jest ciągłe inwestowanie w ludzi i sprzęt tak potrzebny w codziennej pracy – podczas akcji ratunkowych, wspólnych działań policyjnych związanych z poszukiwaniami, pościgami transgranicznymi, katastrof komunikacyjnych, które występują w trudnodostępnych terenach górskich. Podczas akcji ratunkowych bardzo często współpracuję służby polskie i czeskie, aby efektywnie pracować musimy się lepiej poznać, sposób w jaki działamy określają procedury, które oczywiście w wielu obszarach się różnią. W sytuacjach kryzysowych procedury nie mogą „krępować nam rąk”, dzięki przeprowadzeniu wspólnych ćwiczeń, spotkań roboczych i wspólnych patroli policjantów polskich i czeskich będziemy mieli możliwość uczenia się jedni od drugich i wprowadzania lepszych rozwiązań do systemu zarządzania kryzysowego czy ratownictwa. Czasami jednak mimo najszczerszych chęci i woli współpracy nie możemy przeprowadzić wspólnych szkoleń z przyczyn ekonomicznych a co się z nimi bezpośrednio wiąże z braku specjalistycznego sprzętu lub ograniczonego dostępu najnowszych rozwiązań i technologii. W warunkach górskich samochody osobowe wykorzystywane na co dzień przez Policję nie wszędzie mogą dotrzeć, dlatego też szczególnie w jednostki Policji na tym terenie trzeba wyposażyć w samochody terenowe, wykorzystywane do szybkiego reagowania na zdarzenia w miejscach o ograniczonej dostępności.

Podczas pisania tego tekstu mam świadomość, że w tym momencie dla większości czytelników jest to jedynie kolejna być może niewiele znacząca informacja, którą wyłowili spośród medialnego szumu i codziennego zgiełku własnych spraw. Wielu z Was pewnie myśli, ze i tak nic z tego nie będzie, że to kropla w morzu, a tak naprawdę nic się nie zmieni, i tak naprawdę to Was nie dotyczy. Można w ten sposób by pomyśleć, ale nie do końca tak jest. Poniesione inwestycje i działania będą miały bezpośredni wpływ na codzienne życie mieszkańców pogranicza województw dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego. Na co dzień nie jesteśmy zagrożeni atakami terrorystycznymi, porwaniami dla okupu, przestępczością zorganizowaną, więc nie widzimy potrzeby przeprowadzania ćwiczeń w ramach doskonalenia procedur pościgu transgranicznego, negocjacji policyjnych czy przeciwdziałania terroryzmowi. Najbardziej przeszkadzają nam akty chuligańskie, kradzieże, zakłócenia ładu i porządku publicznego. Tego typu wykroczenia wpływają bezpośrednio na nasze osobiste poczucie bezpieczeństwa, sprawiają że nie potrafimy się do końca cieszyć organizowanymi imprezami o charakterze masowym (różnego rodzaju zawodami sportowymi, koncertami, festynami, targami, pokazami) boimy się brać w nich czynny udział całymi rodzinami. Możliwości Policji są ograniczone – nie da się postawić policjanta przy każdym uczestniku imprezy kulturalnej, czy sportowej, są więc miejsca, w których kieszonkowcy, chuligani i wandale cieszą się bezkarnością. Wkrótce i to się zmieni dzięki zakupowi przez czeską Policję mobilnego centrum monitoringu (MCM), które będzie można postawić w dowolnym miejscu i obserwować okolicę, a szczególnie zakamarki, w których można się przyczaić. Zakupiony sprzęt monitorująco – rejestrujący wykorzystywany będzie do obserwacji i rejestracji zdarzeń po obu stronach granicy, a przesył danych będzie możliwy dzięki jego kompatybilności z systemami teleinformatycznymi polskiej i czeskiej Policji.

Korzyści z realizacji projektu niewątpliwie odczują mieszkańcy polsko czeskiego pogranicza oraz odwiedzający te okolice turyści.