Program dot. interwencji kryzysowej - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Program dot. interwencji kryzysowej

Iinformujemy, że projekt: "Wojewódzki program kształcenia w zakresie interwencji kryzysowej" został oceniony pozytywnie przez Komisję Oceny Projektów (uzyskał 70,5 punktów)....

 Informujemy, że projekt: "Wojewódzki program kształcenia w zakresie interwencji kryzysowej" został oceniony pozytywnie przez Komisję  Oceny Projektów (uzyskał 70,5 punktów), jednakże nie uzyskał dofinansowania ze względu na brak środków finansowych. Projekt zostanie złożony ponownie w ramach nowego rozdania środków finansowych w najbliższym konkursie b.r.