Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych - EURO 2012 - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych - EURO 2012

W dniach 5-10 października 2008 r., 17 przedstawicieli z: MSWiA w Warszawie, KGP, KSP w Warszawie, Komend Wojewódzkich Policji w Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, odbędzie szkolenie w Metropolitan Police Service w Londynie.

W dniach 5-10 października 2008 r., 17 przedstawicieli z: MSWiA w Warszawie, KGP, KSP w Warszawie, Komend Wojewódzkich Policji w Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, odbędzie szkolenie w Metropolitan Police Service w Londynie w ramach projektu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie pt. „Podnoszenie kompetencji Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych - EURO 2012" w ramach Programu Leonardo da Vinci. W trakcie wizyty studyjnej uczestnicy projektu zostaną zapoznani m.in. ze sposobami zarządzania porządkiem publicznym w sytuacjach konfliktów i zagrożeń, strukturą dowodzenia, metodami przeprowadzania odpraw przed i po zabezpieczeniu imprezy masowej.

Ponadto w programie wizyty zaplanowano prezentację doświadczeń brytyjskiej Policji z organizacji zabezpieczeń w trakcie rozgrywek piłkarskich oraz innej sytuacji kryzysowej. Metropolitan Police Service zaplanowała również wizytację polskiej delegacji w Ośrodku Wyszkolenia Specjalnego w Londynie, na stadionie w Wembley oraz uczestnictwo w pierwszoligowym meczu piłkarskim.