„BABEL - wsparcie językowe dla służb Policji” - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

„BABEL - wsparcie językowe dla służb Policji”

Komisja Europejska w Brukseli zatwierdziła dofinansowanie międzynarodowego projektu nauki języka angielskiego „BABEL - wsparcie językowe dla służb Policji” Jednym z beneficjentów tego projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Komisja Europejska w Brukseli zatwierdziła dofinansowanie międzynarodowego projektu nauki języka angielskiego „BABEL - wsparcie językowe dla służb Policji” Jednym z beneficjentów tego projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Swoje umiejętności językowe będzie doskonalić 1200 śląskich policjantów. 
Harmonogram projektu, przewidzianego dla policjantów z Włoch, Rumunii i Polski, obejmuje okres trzyletniej nauki w systemie e-learning, w którym corocznie będzie uczestniczyć ponad 400 funkcjonariuszy ze śląskiego garnizonu Policji. Kurs rozpocznie się w II połowie 2008 r. Koszty udziału śląskich policjantów w przedsięwzięciu zaplanowano w budżecie projektu. Podlegają one refundacji w 70 %, natomiast 30 % stanowi wkład własny KWP w Katowicach. Wartość projektu to prawie 3.000.000 euro.
W spotkaniu inaugurującym rozpoczęcie projektu w Rzymie uczestniczył nadinsp. Dariusz Biel - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach.
Funkcjonariusze włoskiej policji finansowej - Guardia di Finanza z Rzymu, pracujący w zespole realizującym projekt „BABEL”, zaprezentowali zasadnicze elementy organizacyjne przedsięwzięcia, wynikające z programu „Zapobieganie i Walka z Przestępczością” („Prevention of and Fight Against Crime”) dotyczące zarządzania, realizacji poszczególnych faz przedsięwzięcia i obowiązków partnerów.
Projekt  „BABEL” jest największym realizowanym do tej pory zadaniem, związanym z kształceniem językowym policjantów, wykorzystującym platformę internetową e-learning.