Szkolenia w zakresie interwencji kryzysowej - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Szkolenia w zakresie interwencji kryzysowej

Zaproszenie do udziału w szkoleniach w zakresie interwencji kryzysowej. Projekt zakłada pozyskanie środków z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się zawodowo pomaganiem osobom w kryzysie.

Zaproszenie do udziału w szkoleniach w zakresie interwencji kryzysowej. Projekt zakłada pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się zawodowo pomaganiem osobom w kryzysie.

 

Informujemy, że projekt „Wojewódzki program kształcenia w zakresie interwencji kryzysowej” został złożony do Instytucji Wdrażającej w ramach otwartego konkursu z dnia 30.06.2008. Dziękujemy za zapisy i prosimy o cierpliwe oczekiwanie na wyniki Komisji Oceny Projektów. Informację o ocenie projektu i ogłoszeniu listy rankingowej niezwłocznie zamieścimy na stronie internetowej.

 

Pliki do pobrania