Kurs języka czeskiego i obóz językowy w Republice Czeskiej - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Kurs języka czeskiego i obóz językowy w Republice Czeskiej

Euroregionalny Komitet Sterujący podjął decyzję o przyjęciu złożonego wniosku o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A, projektu językowego„KOMUNIKACJA BEZ GRANIC MÓW JĘZYKIEM SĄSIADA”.

W dniu 29.09.2005 r. Euroregionalny Komitet Sterujący podjął decyzję o przyjęciu złożonego wniosku o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A, projektu językowego „KOMUNIKACJA BEZ GRANIC MÓW JĘZYKIEM SĄSIADA”.

 

Celem realizowanego na terenie Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie projektu była nauka języka czeskiego. Korzystając z dofinansowania w ramach programu INTERREG III zrealizowano 8 miesięczny kurs języka czeskiego. Szkolenie, w którym uczestniczyło 21 pracowników Policji i funkcjonariuszy odbywało się w okresie od stycznia 2007 r. do października 2007 r. Zajęcia były prowadzone w trzech grupach, dwa razy w tygodniu po 90 minut. W ich trakcie realizowano poszczególne bloki tematyczne, dotyczące sytuacji, z jakimi stykają się codziennie w swojej pracy policjanci KPP Cieszyn, jak i zagadnienia z życia codziennego. Tematyka zajęć obejmowała elementy słownictwa specjalistycznego, związanego ze służbą policyjną i działaniami służbmundurowych w strefie przygranicznej. Dwa razy w miesiącu, w lektoracie uczestniczyli przedstawiciele Policji czeskiej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Ostrawie. Końcowym etapem projektu był wyjazd na obóz językowy do Terlicka na terenie Republiki Czeskiej, w okresie od 06 do 11 listopada 2007 r.

 

Na miejscu, oprócz codziennych zajęć z języka czeskiego uczestnicy mieli okazję wizytować znajdującą się w Ostrawie siedzibę Centrum Powiadamiania Ratunkowego, centrum straży pożarnej, oraz znajdujący się w mieście FrydekMistek Wydział Techniki Kryminalistycznej i Wydział Antyterrorystyczny. W trakcie wizyty w laboratorium kryminalistycznym uczestnikom zaprezentowano warunki techniczne prowadzonych badań i ekspertyz.
Funkcjonariusze Wydziału Antyterrorystycznego zaprezentowali krótki pokaz pościgu oraz zatrzymania uciekających samochodem przestępców, a następnie pokaz broni i sprzętu, będącego na ich wyposażeniu.
W przedsięwzięciu brali udział również czescy policjanci, co pozwoliło na bezpośrednie sprawdzenie nabytych podczas kursu językowego umiejętności, a ponadto wymianę doświadczeń zawodowych.

 

Wszyscy uczestnicy zdali pisemny egzamin końcowy. W piątek 09 listopada  2007 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i zakończenie kursu.

 


Absolwentom gratulowali między innymi:

 

Wicekonsul RP w ČR Michał Gierwatowski.
Zastępca komendanta KWP Katowice insp. Ryszard Leśniewski,
Zastępca Komendanta KWP Ostrawa plk. JUDr. Karel Třetina,
Komendant Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie mł. insp. Ireneusz Szwarga,
I-szy Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie mł. insp. Janusz Picha