Wykorzystanie środków z funduszy pomocowych - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Wykorzystanie środków z funduszy pomocowych

Efektywne wykorzystanie dostępnych funduszy pomocowych Unii Europejskiej przez śląską Policję oraz usprawnienie procesu współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi KWP w Katowicach.

Katowice, 19 stycznia 2008 r.

INFORMACJA

 

Decyzją Nr 134/05 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w dniu 15 kwietnia 2005 r. powołano Zespół Funduszy Pomocowych.
W skład zespołu wchodzą specjaliści z Wydziału Komunikacji Społecznej, specjalista Wydziału Inwestycji i Remontów, specjalista Wydziału Finansów, specjalista Zespołu Zamówień Publicznych.
W latach 2004-2006 przygotowano i realizowano przedsięwzięcia finansowane w ramach:

 

ZPORR Działanie 1.5 projekt pt. "Budowa Systemu Faksowo Mailowego z Podpisem Elektronicznym dla jednostek Policji w Województwie Śląskim". Wartość projektu 4.872.924,00 zł.

 

Projekty szkoleniowe:

 

Program - Fundusze złotowe (CPF) - "Przygotowanie regionalnych struktur Policji do integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej europejskich służb policyjnych", 43.932,00 zł

 

Program - Leonardo da Vinci "Wymiana doświadczeń w zakresie zwalczania chuliganizmu stadionowego", Wartość projektu 16.272,42 €

 

Program INTERREG III A w ramach funduszu realizowane są projekty:

 

"Europa bez granic - podręcznik dla Policji przygranicznej". Wartość projektu 31.432,57 zł.
"Komunikacja bez granic - mów językiem swojego sąsiada", projekt złożone na potrzeby jednostki Policji w Żywcu, Wartość projektu 70.578,39 zł.
"Komunikacja bez granic - mów językiem swojego sąsiada", projekt złożone na potrzeby jednostki Policji w Cieszynie, Wartość projektu 66.033.50 zł.

 

Ponadto w trakcie realizacji pozostają kursy nauki języków obcych dla Policji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to projekty opracowane przez podmioty z poza policji, w których policjanci uczestniczą jako beneficjenci ostateczni. Wartość wykorzystanych środków to ok. 600.000 zł.

 

Opracowano w
Zespole ds. funduszy pomocowych
KWP w Katowicach
podkom. Dariusz Wójciak
tel. 8561615