Budowa systemu faksowo-mailowego z podpisem elektronicznym - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Budowa systemu faksowo-mailowego z podpisem elektronicznym

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach podpisana została umowa z wyłonionym w drodze przetargu dostawcą na budowę systemu faksowo - mailowego z podpisem elektronicznym dla jednostek Policji województwa śląskiego.

Dnia 4.05.2006 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach podpisana została umowa z wyłonionym w drodze przetargu dostawcą na budowę systemu faksowo - mailowego z podpisem elektronicznym dla jednostek Policji województwa śląskiego. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie realizowane przez polską Policję, dzięki któremu obywatele będą mogli kierować do śląskich komend i komisariatów Policji korespondencję w formie elektronicznej. System usprawni również procesy dowodzenia, współdziałania oraz logistycznego zabezpieczenia w śląskim garnizonie poprzez zapewnienie możliwości przesyłania kopii dokumentów, rysunków oraz zdjęć np. osób poszukiwanych. Będący w eksploatacji przez ostatnie 12 lat system telekopisowy Polifax-A nie spełnia już wymogów stawianych aktualnie tego typu sieciom, gdyż m.in. przesyłane dokumenty i zdjęcia odtwarzane są na papierze termoczułym. Wpływa to znacząco głównie na jakość fotografii, które są obecnie w dużej większości całkowicie nieczytelne. System faksowo-mailowy polega na szybkim przesyłaniu informacji drogą elektroniczną za pomocą cyfrowych łączy telekomunikacyjnych. Każdy użytkownik systemu (komenda, komisariat) zostanie wyposażony w komputer klasy PC, drukarkę laserową, skaner, czytnik bezpiecznego urządzenia dla podpisu elektronicznego oraz faks modemu. Dodatkowo w KWP Katowice znajdować się będą serwery do archiwizacji wysyłanych i otrzymywanych faksów oraz poczty elektronicznej. Projekt jest zgodny z zaleceniami znajdującymi się w przyjętych przez nasz kraj dokumentach tj. "Koncepcji Rozwoju IT w polskiej Policji na lata 2004-2007" oraz "e-Polska". Kontrakt jest finansowany ze środków krajowych i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w proporcjach 25% do 75% i opiewa na kwotę 4 869 995,19 zł. Jego przedmiotem jest dostawa, konfiguracja, instalacja i uruchomienie dostarczonego sprzętu, szkolenie oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego.