Samochody z napędem hybrydowym - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Samochody z napędem hybrydowym

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą „Nowocześni, szybcy, ekologiczni – zakup samochodów z napędem hybrydowym dla potrzeb śląskiej Policji”.


 

Zakupione pojazdy z napędem hybrydowym użytkowane będą w dużych aglomeracjach woj. śląskiego charakteryzujących się znacznym natężeniem ruchu. Pojazdy będą wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem tzn. do realizacji zadań, jakie przed policją zostały postawione mocą przepisów ustawy o Policji.

W wyniku realizacji zadania śląska Policja uzyska: efekt rzeczowy w postaci 34 sztuk samochodów z napędem hybrydowym spełniających normę emisji zanieczyszczeń EURO6 oraz efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery.


 

Realizacja zadania: 2017 rok

Całkowita wartość zadania: 3.148.264,00

Wartość dofinansowania: 900.000,00