Wyróżnienie dla projektu zrealizowanego przez KWP w Katowicach! - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Wyróżnienie dla projektu zrealizowanego przez KWP w Katowicach!

Projekt pt. „Współpraca Policji polskiej i słowackiej w zwalczaniu chuligaństwa stadionowego” realizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach w partnerstwie z Komendą Wojewódzką Policji w Żylinie w latach 2010-2011 został wyróżniony przez Euroregion Beskidy podczas Gali Projektów tegoż Euroregionu nagrodą specjalną za wybitny wkład i zaangażowanie w realizację projektu.


Przedmiotowy projekt był realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 i przyczynił się do budowania współpracy oraz nawiązywania wzajemnych kontaktów pomiędzy mieszkańcami polsko – słowackiego pogranicza z wykorzystaniem funduszy unijnych za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Słowa podziękowania należy skierować zarówno do autora przedmiotowego projektu, jak również do osób, które stworzyły zespół ds. realizacji tegoż przedsięwzięcia. 

Zainstaluj wtyczkę Flash, aby zobaczyć odtwarzacz.
pobierz film - 20.83 MB