Wizyta w Bukareszcie - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Wizyta w Bukareszcie

W dniach od 19 do 26 kwietnia br przedstawiciele garnizonu Śląskiej Policji w ramach projektu pt. „ Zwiększenie zdolności wyspecjalizowanych struktur do skutecznego zapobiegania, zwalczania i ścigania poważnych przestępstw popełnionych z użyciem przemocy” realizowanego w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” złożyli wizytę w Komendzie Policji w Bukareszcie.

Celem realizacji mobilności było dokonanie transferu wiedzy i doświadczeń z zakresu form, metod i procedur zwalczania i zapobiegania poważnym przestępstwom z użyciem przemocy. Oczekiwanym rezultatem projektu, będzie wypracowanie jednolitego podręcznika dobrych praktyk opartego na porównaniu rozwiązań przyjętych w trzech krajach partnerskich zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia tj. Rumunii, Niemiec i Polski.

Gospodarze – Komenda Policji w Bukareszcie, przedstawili strukturę funkcjonowania rumuńskiej Policji, a w szczególności funkcjonowanie komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zwalczanie przestępstw popełnianych z użyciem przemocy, tj.: Wydziału Zabójstw, Wydziału Kryminalnego, a także Wydziału Analizy Kryminalnej.

Dla funkcjonariuszy śląskiej Policji, biorących udział w projekcie, była to szansa na zapoznanie się z zadaniami, metodami technikami oraz sposobami walki z poważną przestępczością.

Realizacja mobilności uczyniła możliwym dokonanie porównania funkcjonujących systemów oraz procedur w obu krajach, a także wymianę doświadczeń zawodowych.

Ponadto, rumuńska Policja zaprezentowała system szkolenia funkcjonariuszy zarówno na poziomie podstawowym jak i wyższego szkolnictwa policyjnego. Interesującym doświadczeniem była również szansa na zapoznanie się z wyposażeniem oraz metodami pracy laboratorium kryminalistycznego, które wykonuje ekspertyzy kryminalistyczne, tym samym wspomagając proces wykrywczy.

Policjanci Bukaresztańscy przedstawili także case study najbardziej spektakularnych spraw z ostatnich lat, prowadzonych w kooperacji z kilkoma policjami Państw Europejskich.

Podsumowując, z informacji uzyskanych od uczestników wizyty, wynika, iż struktura organizacyjna oraz metody pracy w obydwu krajach są niemal identyczne. Jedyną różnicą jest funkcjonowanie w rumuńskiej policji wydziałów zabójstw, które nie są organizacyjnie wyodrębnione w policji śląskiej. Zadania tych wydziałów są w Polsce realizowane przez wyspecjalizowane zespoły funkcjonujące w ramach wydziałów kryminalnych.

Oczywiście w trakcie wizyty nie zabrakło punktów mniej oficjalnych, które umożliwiły naszym funkcjonariuszom poznanie kultury oraz tradycji kraju przyjmującego.