"Czworonożni funkcjonariusze..." - szkolenie i konferencja - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

"Czworonożni funkcjonariusze..." - szkolenie i konferencja

W dniach od 24 do 26 marca br. w miejscowości Janske Kupele zostało zrealizowane czwarte działanie w ramach projektu pt. „Czworonożni funkcjonariusze dla bezpieczeństwa pogranicza”. Przedmiotowe działanie zostało zorganizowane przez partnera projektu – Komendę Wojewódzką Policji w Ostrawie. Natomiast kończąca projekt konferencja została zorganizowana 30 marca w Ostrawie. Była ona okazją do podsumowania korzyści wynikających z międzynarodowego transferu wiedzy, doświadczeń i umiejętności.

Do udziału w w/w szkoleniu, zgodnie z założeniami dokumentacji aplikacyjnej, zostało zaproszonych dziesięciu przedstawicieli garnizonu śląskiej Policji, w tym koordynatorzy przewodników psów służbowych z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, jak również siedmiu przewodników psów służbowych z garnizonu śląskiej policji wraz z psami służbowymi kategorii patrolowo – tropiącej oraz tropiącej. Ze strony czeskiej w działaniu udział wzięło dwudziestu pięciu przewodników psów służbowych, w tym dwóch koordynatorów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Ostrawie.

Celem realizacji szkolenia było podniesienie umiejętności przewodników psów służbowych oraz psów kategorii patrolowo - tropiącej i tropiącej w zakresie realizacji wspólnych ćwiczeń poszukiwawczych, jak również poszukiwania osób zaginionych. W trakcie realizacji szkolenia wykorzystano narzędzia, które zostały zakupione w ramach przedmiotowego projektu, w tym GPS-a, który umożliwia śledzenie terenu w trakcie realizacji czynności poszukiwawczych za osobą zaginioną przez psa służbowego.

W dniu 30 marca w Ostrawie zostało zrealizowane piąte i ostatnie działanie w ramach przedmiotowego projektu – konferencja zamykająca. Przedmiotowe działanie było okazją do podsumowania korzyści wynikających z międzynarodowego transferu wiedzy, doświadczeń i umiejętności, jaki się dokonał w obszarze przedmiotowego projektu. Wszyscy uczestnicy projektu jednogłośnie oświadczyli, iż udział w poszczególnych działaniach przedsięwzięcia czyni ich lepiej przygotowanymi do realizacji wspólnych działań przygranicznych. Zakupiony na potrzeby realizacji projektu sprzęt, został wykorzystany podczas realizacji jego poszczególnych działań. Uczestnicy projektu w sposób pozytywny odnieśli się do jego przydatności i użyteczności podczas realizacji działań, jak również możliwości jego wykorzystywania w okresie trwałości projektu. Stanowi to dowód, iż zarówno wszystkie działania, jak i dokonane na potrzeby ich realizacji zakupy sprzętu były dogłębnie przemyślane przez autorów przedsięwzięcia. Ponadto, uczestnicy projektu zadeklarowali swoją chęć do kontynuowania współpracy szkoleniowej w przyszłości, a przedmiotowe deklaracje w sposób doskonały wpisują się w koncepcję ciągłego podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności przewodnika oraz jego czworonożnego współpracownika.

Zakończenie projektu stanowi okazję do wypowiedzenia słowa DZIĘKUJĘ skierowanego pod adresem wszystkich osób po obu stronach granicy, które przyczyniły się zarówno do jego powstania, realizacji poszczególnych jego działań, jak również a może przede wszystkim przedmiotowe słowo winno zostać skierowane do instytucji zarządzających funduszem mikroprojektów.

Każde działanie, do realizacji którego zostanie wykorzystany duet złożony z psa i człowieka zakończone pozytywnym rezultatem będzie stanowiło potwierdzenie, iż cel główny realizacji przedsięwzięcia, jakim było podniesienie zdolności organizacyjnych Policji został osiągnięty, a to stanowi doskonałą platformę do realizacji dla kolejnych tego rodzaju przedsięwzięć w przyszłości.