Szkolenie w Ustroniu - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Szkolenie w Ustroniu

Drugie działanie – pięciodniowe szkolenie dla przewodników psów służbowych realizowane w ramach projektu partnerskiego KWP w Katowicach i KWP w Ostrawie pt. „Czworonożni funkcjonariusze dla bezpieczeństwa pogranicza” w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

W dniach od 17 do 21 listopada br. w Ustroniu zostało zrealizowane drugie działanie - pięciodniowe szkolenie dla przewodników psów służbowych w ramach projektu pt. „Czworonożni funkcjonariusze dla bezpieczeństwa pogranicza”. Harmonogram szkolenia zakładał podniesienie poziomu wyszkolenia funkcjonariuszy Policji – przewodników psów służbowych i ich czworonożnych partnerów w obszarze realizacji pracy węchowej oraz posłuszeństwa psa w obronie przewodnika. W trakcie realizacji procesu szkolenia zostały wykorzystane wszystkie narzędzia zakupione w ramach przedmiotowego projektu w rodzaju: poszczególnych elementów toru przeszkód tj. kładki, tunelu, palisady, przeszkody oraz cywil ancuga, kostiumu do pełnego gryzienia, GPS-a. Ponadto na potrzeby realizacji przedsięwzięcia, dokonano zakupu trzech zestawów komputerowych, z których w okresie trwałości projektu jeden będzie wykorzystywany, jako element wyposażenia Mobilnego Centrum Poszukiwawczego, drugi będzie służył do opracowywania materiałów szkoleniowych, a trzeci stanowi wyposażenie biura projektu.

Jednakże, ponad wszelką wątpliwość należy stwierdzić, iż najcenniejszym rezultatem przedmiotowego projektu jest dokonujący się międzynarodowy transfer wiedzy i umiejętności pomiędzy polskimi i czeskimi funkcjonariuszami policji – przewodnikami psów służbowych. Realizacja wspólnych działań umożliwiła im wzajemne poznanie, stopniowe pokonywanie barier językowych, zbudowanie relacji, która stanie się podstawą do współpracy realizowanej zarówno w obszarze wymiany wiedzy i doświadczeń, jak również w wymiarze realizacji wspólnych zadań, kiedy zaistnieje taka potrzeba.

Z uwagi na fakt, iż jest to ostatnie działanie w ramach polskiej części projektu należy skierować słowa podziękowań do Panów st. asp. Jacka Krakowskiego oraz asp. Adama Chmel z Wydziału Prewencji KWP w Katowicach za wystąpienie z inicjatywą realizacji przedmiotowego projektu, Naczelników Wydziału Prewencji KWP w Katowicach za wyrażenie zgody na zaangażowanie w powstanie i realizację tego rodzaju przedsięwzięcia, kierownictwu poszczególnych jednostek terenowych po polskiej i czeskiej granicy, z których rekrutują się uczestnicy projektu za organizację służby umożliwiającą funkcjonariuszom wzięcie udziału we wszystkich działaniach w ramach projektu, kierownictwu służb logistycznych oraz ich pracownikom za wytężoną pracę pod presją czasu, w celu terminowej realizacji zakupu wszystkich narzędzi niezbędnych do prawidłowego przebiegu projektu zgodnie z założeniami poczynionymi w dokumentacji aplikacyjnej.

Ale przede wszystkich największe słowa podziękowań należy skierować w stronę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Krzysztofa Jarosza oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji Kraju Morawskośląskiego plk. Mgr. Tomáš Kužel za podejmowanie działań ukierunkowanych na podniesienie zdolności organizacyjnych i jakości współpracy Policji po obu stronach granicy dokonującej się z wykorzystaniem środków unijnych. 

 

Autor i Koordynator projektu

Starszy specjalista Wydziału Prezydialnego KWP w Katowicach

Elżbieta Popielska

 

      

Ładowanie odtwarzacza...