Działania w Ostrawie w ramach projektu - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Działania w Ostrawie w ramach projektu

W dniach 4–6 listopada 2014 przeprowadzone zostały przez KWP w Ostrawie działania w ramach projektu pt. „Czworonożni funkcjonariusze dla bezpieczeństwa pogranicza”. Czescy i Polscy funkcjonariusze Policji – przewodnicy psów służbowych współpracują w ramach europejskiego projektu.

W chwili obecnej Komenda Wojewódzka Policji Morawsko-Śląskiej w partnerstwie z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach realizuje w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013 w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia projekt pt. „Czteronożni funkcjonariusze dla bezpieczeństwa pogranicza”.

Celem projektu po obu stronach granicy jest wzmocnienie gotowości przewodników psów  w rejonie przygranicznym podczas akcji poszukiwawczych, sytuacji łamania porządku publicznego, ujawniania środków odurzających, znalezienia śladów zapachowych, przestępstw przeciwko obyczajności, przestępstw dokonywanych na szkodę osób starszych, przestępstw z użyciem materiałów wybuchowych. Celem projektu jest również wymiana wiedzy i  doświadczeń, jak również umiejętności z zakresu użycia specjalnych urządzeń zakupionych w ramach przedmiotowego  projektu, by wymienić: specjalne zestawy wzorcowe, zestawy uprzęży do transportu psów przez śmigłowiec, boksy do transportu psów, specjalne świecące obroże dla psów oraz urządzenia GPS dla funkcjonariuszy. W trakcie realizacji wspólnych spotkań i ćwiczeń policjantów czeskich i polskich dochodzi do pokonania bariery językowej .

W dnach 4-6 listopada 2014 r w Jánských Koupelích województwo Opava odbyły się wspólne ćwiczenie przewodników psów z Komendy Wojewódzkiej Policji Morawsko-Śląskiej, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Straży Pożarnej Hlučín i Górskiej Służby Beskydy / GOPR /. Pierwszego dnia odbyły się wykłady, podczas których o swoich bogatych doświadczeniach mówili Panowie  Jiří Ščuka a kpt. Ing. Vladimír Makeš z Policji Hradec Králove. Przedstawiciel firmy GINA software przedstawił nowy system lokalizacji, który w przyszłości będzie pomocny podczas akcji poszukiwawczych z użyciem psów służbowych.

Część praktyczna szkolenia została zaplanowana i przeprowadzona w warunkach odpowiadających realiom służby. Akcje były ukierunkowane na problem poszukiwania zagubionych osób w rozległym terenie przy wykorzystaniu psów służbowych z użyciem specjalnego sprzętu poszukiwawczego  lokalizacyjno-monitorującego  - systemu GINA, który jak już wcześniej wspomniano, jest jednym z zakupów, który został zrealizowany w ramach przedmiotowego projektu. Celem powyższych działań było sprawdzenie możliwości wzajemnej współpracy przy rozwiązywaniu sytuacji w ramach poszukiwań zaginionych osób. We wspólnej akcji wzięło udział 35 policjantów z psami służbowymi z tego 10 funkcjonariuszy polskiej Policji. Przewodnicy psów przeszukali dziesiątki hektarów lasów, aby odnaleźć siedmiu uczestników działań imitujących osoby zaginione.

Ćwiczenia dokonały weryfikacji zarówno koordynacji pomiędzy zaangażowanymi w realizację tego rodzaju akcji służbami mundurowymi, jak również efektywność działań psów służbowych przy poszukiwaniu osób zaginionych i poszukiwanych realizowanych zwłaszcza na dużych obszarach, które są przeszukiwane.