"Czworonożni funkcjonariusze..." - seminarium - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

"Czworonożni funkcjonariusze..." - seminarium

Wiele osób, sceptycznie nastawionych do realizacji projektów współfinansowanych ze środków pomocowych uważa, iż czasem wkład pracy niezbędny do ich pozyskania poprzez stworzenie dokumentów aplikacyjnych, a następnie zaangażowanie czynnika ludzkiego i instytucji jest niewspółmiernie duży w porównaniu z rezultatami w obszarze zarówno „twardym” inwestycyjnym, jak i „miękkim” – szkoleniowym, jakie można z projektu uzyskać. Czy tak jest faktycznie?

Cóż, z całą pewnością nie uda nam się przekonać wszystkich, ale może uda się przekonać przynajmniej kilka kolejnych osób o tym, iż wykorzystanie środków pomocowych może przyczynić się do podniesienia jakości, szybkości i efektywności działania policji w sytuacjach zagrożenia zdrowia czy też życia człowieka. Bowiem, oto w dniu dzisiejszym (24 października) w Jastrzębiu Zdroju na obszarze wsparcia Euroregionu Śląsk Cieszyński zostanie zrealizowane pierwsze z działań w ramach projektu partnerskiego, jaki Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach realizuje wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Ostrawie pt. „Czworonożni funkcjonariusze dla bezpieczeństwa pogranicza” – seminarium szkoleniowe. Tematyka przedmiotowego seminarium będzie oscylowała wokół zagadnień związanych z różnicami legislacyjnymi dotyczącymi użycia psów służbowych po obu stronach granicy, kwestiami kynologicznymi oraz doborem psów do służby i ich wycofania. Wspólne szkolenie stanowi szansę na dokonanie międzynarodowego transferu wiedzy, umiejętności oraz doświadczeń, jak również jest to szansa na zacieśnienie współpracy w przedmiotowym obszarze. Dane statystyczne użycia psów służbowych do poszukiwania osób zaginionych oraz podejrzewanych o dokonanie czynów zabronionych po obu stronach granicy, stanowią uzasadnienie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Bowiem, w tego rodzaju sytuacjach liczy się zarówno szybkość, jak i jakość podjętych działań, co stanowi powód, dla którego do obsługi tychże zdarzeń wysyłany jest duet złożony z funkcjonariusza i jego czworonożnego partnera, za którego wykorzystaniem przemawiają mocne argumenty w rodzaju silnie rozwiniętych zmysłów węchu, słuchu oraz wzroku. Spoiwem przedmiotowego duetu jest wiedza i proces szkoleniowy. Dlatego też, w ramach przedmiotowego projektu przewidziano ich kilka zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie. Ponadto, projekt zakłada dokonanie zakupu między innymi elementów toru przeszkód dla psów, zywil ancuga, kostiumu do pełnego gryzienia, elementów wyposażenia mobilnego centrum poszukiwawczego.

Beneficjentom projektu życzymy, by szkolenia okazały się efektywne i miały swoje pozytywne przełożenie na jakość realizowanych obowiązków służbowych. Natomiast, korzystając z okazji pragniemy podziękować koledze z Wydziału Prezydialnego KWP w Katowicach nadkom. Adrianowi Sandak za tłumaczenie korespondencji z czeskim partnerem, które stanowiło jego wkład w każde przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej na lata 2007 -2013.