Polscy jeźdźcy wylecieli na Wyspy - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Polscy jeźdźcy wylecieli na Wyspy

Pomysł, zaangażowanie, projekt, realizacja. Dzięki tym czynnikom dwudziestka jeźdźców konnych poleciała na Wyspy Brytyjskie. Policjanci, strażnicy graniczni i żołnierze będą szkolić się wspólnie z brytyjskimi policjantami z Regionu Avon & Somerset.

Czas: Niedzielny poranek, 18 maja 2014 roku. Godzina 5.30.

Miejsce zbiórki: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Miejsca docelowe: Bristol, Liverpool, Preston i Londyn.

Rozpoczęła się realizacja drugiego działania w ramach projektu pt. „Żaden jeździec, który swoją sztukę posiadł należycie nie ma siebie za doskonałego – międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń polskiej i brytyjskiej Policji konnej” realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. To „drugie działanie” to wyjazd dwudziestu beneficjentów do partnera projektu – Policji Regionu Avon & Somerset.

Do udziału w projekcie zostały zaproszone wszystkie jednostki Policji w kraju, w których na co dzień funkcjonują zespoły konne oraz Centrum Szkolenia Policji, Straż Graniczna i Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego.

Jeszcze dzisiaj polscy jeźdźcy dotrą do Bristolu, gdzie podzielą się na trzy grupy, z których jedna zostanie na miejscu, a dwie pozostałe udadzą się do Liverpoolu i Preston, gdzie spędzą dwa dni na wymianie doświadczeń i umiejętności ze swoimi brytyjskimi kolegami. Następnie cała grupa spotka się w Londynie, gdzie do soboty będą gośćmi Policji Metropolitarnej.

Z wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczestników wynika, że w istocie każdy jeździec, który stara się opanować sztukę należycie, nie ma siebie za doskonałego – uczestnicy wykazują wiele pokory wobec swojej wiedzy i poziomu umiejętności, które z racji pełnionych funkcji przekazują dalej młodym jeźdźcom, wobec czego czują odpowiedzialność, która ich motywuje do ciągłego uzupełniania powyższych zasobów i posiadanych kompetencji.

Uczestnicy projektu wykazali zainteresowanie dokonaniem wymiany wiedzy między innymi w następujących obszarach tematycznych:

  • wymagań stawianych kandydatowi na jeźdźca i w tym aspekcie realizacji jednej z zasad UE – polityki równości szans - czy proces rekrutacji i selekcji jest realizowany według tych samych zasad zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn;
  • istnienia ram czasowych na realizację procesu wyszkolenia zarówno jeźdźca, jak i konia;
  • istnienia podziału procesu wyszkolenia na stopnie trudności, czy też zaawansowania;
  • miejsca realizacji procesu szkoleniowego;
  • kształtu systemu motywacyjnego i stosowanych w nim narzędzi dla funkcjonariuszy brytyjskiej Policji, którzy na co dzień są jeźdźcami konnymi;
  • długości procesu szkoleniowego konia przed dopuszczeniem go do służby i realizacją konkretnych działań.

Ponadto, każdy z uczestników wyraża nadzieję na podniesienie dotychczas posiadanych kompetencji językowych, jak również uzupełnienie zasobu słownictwa o fachowe określenia, z zakresu którego dotyczy projekt. Natomiast, przedstawicielka Centrum Szkolenia Policji w Legionowie ma nadzieję na nawiązanie współpracy z ośrodkami szkoleniowymi kształcącymi jeźdźców konnych pełniących służbę w brytyjskiej Policji. Wszystkim jeźdźcom życzmy przede wszystkim bezpiecznej podróży i aby spełniły się ich oczekiwania.

Good luck!!!

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej

 

Ładowanie odtwarzacza...