Projekt „e-Policja w służbie społeczeństwu..." - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Projekt „e-Policja w służbie społeczeństwu..."

Stan realizacji projektu „e-Policja w służbie społeczeństwu województwa śląskiego” na koniec pierwszego kwartału 2014 roku. W okresie od początku realizacji projektu tj. od lipca 2013 roku do końca marca br. w ramach przedmiotowego projektu udało się zrealizować wymienione zdania.

 

 • „Zakup, instalacja i konfiguracja 3 zestawów wideokonfrencyjnych do prowadzenia wideokonfrencji w jakości FullHD pomiędzy jednostkami KWP Katowice, KMP Bielsko – Biała oraz KMP Częstochowa”;

 • „Zakup systemu zarządzania zasobami IT wraz ze sprzętową infrastrukturą serwerową, systemem archiwizacji i backupu”;

 • „Zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu e - Policja w służbie społeczeństwu województwa śląskiego”;

 • „Szkolenie stacjonarne dla 9 administratorów systemów komputerowych w ramach projektu e – Policja w służbie społeczeństwu województwa śląskiego”;

 • „Zakup 1 systemu realizatorskiego, 1 zestawu reporterskiego oraz 36 aparatów fotograficznych”;

 • Zakup testów psychologicznych w wersji elektronicznej dla psychologa śledczego;

 • Zrealizowano dialog techniczny na zadanie pt. „Oprogramowanie do Zarządzania Laboratorium Kryminalistycznym wraz z wdrożeniem i wsparciem”;

 • Dokonano zakupu tablic informacyjno – pamiątkowych oraz naklejek do oklejenia sprzętu zakupionego w ramach przedmiotowego projektu;

Realizacja przedmiotowego projektu zgodnie z dokumentacją aplikacyjną winna się zakończyć 31 grudnia 2014 roku i do tej daty Beneficjent projektu – Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zrealizuje następujące zadania:

 • Przeprowadzenie audytu projektu dofinansowanego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 pt. „e - Policja – w służbie społeczeństwu województwa śląskiego”;

 • Zakup i wdrożenie oprogramowania do zarządzania Laboratorium Kryminalistycznym wraz z wsparciem, szkoleniem oraz sprzętem w ramach projektu e - Policja w służbie społeczeństwu województwa śląskiego";

 • Zakup 33 elektronicznych ekranów informacyjnych;

 • Zrealizowanie usługi wykonania Poradnika Interesanta wraz z modułami;

 • Konferencja na zakończenie realizacji projektu.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie śląskim, jak również do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w regionie.