Szkolenie policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - Policja Śląska

Szkolenie policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Szkolenie policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

 

 

Komenda Główna Policji we współpracy z komendami wojewódzkimi oraz Komendą Stołeczną Policji w roku 2014 kontynuuje Projekt „Szkolenie policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie od 30 stycznia 2014 roku do 26 września 2014 roku.

            Zgodnie z opracowanym przez Komendę Główną Policji „Rozdzielnikiem miejsc na poszczególne edycje szkolenia...” województwo śląskie otrzymało 144 miejsc (łącznie w ramach 19 edycji).

 

            Szkolenie w pierwszej kolejności adresowane jest do policjantów: komórek ruchu drogowego pełniących służbę na drogach publicznych, oddziałów prewencji Policji (samodzielnych pododdziałów prewencji Policji), służby prewencyjnej, w szczególności służby patrolowo – interwencyjnej oraz pododdziałów antyterrorystycznych Policji, a także do policjantów służby kryminalnej. Spośród zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu co najmniej 4% powinny stanowić policjantki.

 

            Udział w Projekcie jest bezpłatny, pokrywany ze środków EFS oraz z budżetu państwa. Na terenie województwa śląskiego za koordynację realizacji projektu odpowiada:

 

sierż. Dawid Stronczek – policjant Zespołu ds. Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Katowicach

tel. 851 1769

faks 851 1705 lub 851 1783

e-mail: dawid.stronczek@ka.policja.gov.pl

 

 

W załączeniu znajdują się wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu.