Sekcja Psychologów - Psycholodzy policyjni - Policja Śląska

Psycholodzy policyjni

Sekcja Psychologów

Sekcja Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach jest komórką organizacyjną, w której wykwalifikowani psychologowie wykonują specjalistyczne zadania ze swojej dziedziny na rzecz funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Kim jest psycholog policyjny?

Psychologiem policyjnym jest osoba zatrudniona w wydziale/sekcji lub zespole psychologów na szczeblu Komendy Wojewódzkiej Policji (wydziale na szczeblu Komendy Głównej Policji) w ramach swych obowiązków zawodowych wykonująca zadania z zakresu: opieki psychologicznej i psychoedukacji, psychologii zawodowej stosowanej oraz psychologii zarządzania zasobami ludzkimi.
Większość psychologów policyjnych, to jednocześnie funkcjonariusze. W obszarze psychologii zarządzania zasobami zadania wykonują głównie pracownicy cywilni.

Czym się zajmuje?

Do niedawna psychologowie policyjni zajmowali się wszystkimi zagadnieniami związanymi z psychologią w Policji. Oceniali predyspozycje kandydatów do służby, udzielali pomocy psychologicznej, prowadzili szkolenia, stosownie do zgłaszanego przez służby prewencyjne i kryminalne zapotrzebowania - uczestniczyli w rozmaitych czynnościach służbowych i procesowych.
Z czasem – ze względu na bardzo rozległy obszar zagadnień psychologii w Policji – zrodziła się potrzeba specjalizacji. Od kilku lat funkcjonuje podział na trzy specjalizacje: pomoc psychologiczną (obejmująca poradnictwo, profilaktykę i interwencje kryzysową), psychologię zawodową stosowaną (obejmująca takie sytuacje, w których potrzebne jest przełożenie wiedzy z zakresu psychologii na wykonywane przez służby prewencyjne lub kryminalne czynności zawodowe) oraz psychologię zarządzania zasobami ludzkimi (obejmująca zagadnienia doradztwa personalnego, edukację w tym zakresie, diagnozowanie problemów środowiska oraz współdziałanie w ich rozwiązywaniu).

Komu pomaga?

Psychologowie policyjni w zakresie swoich kompetencji uprawnieni są do działania wewnątrz organizacji, która ich zatrudnia – głównie na rzecz jej pracowników. W przypadku działań na rzecz podmiotów zewnętrznych – występują wyłącznie jako funkcjonariusze lub pracownicy Policji (działający w obszarze kompetencji wyznaczonym przez właściwe przepisy).

W związku z powyższym oferta pomocy ze strony psychologów policyjnych adresowana jest wyłącznie do funkcjonariuszy oraz pracowników Policji. 

Kontakt 

Sekretariat Sekcji Psychologów

nr telefonu miejski: 32 200 17 40

nr telefonu resortowy: 851 17 40

e-mail: psycholodzy@ka.policja.gov.pl