Dobór wewnętrzny - oferty pracy

Nabór do Samodz. Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Katowicach

Dowódca Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystyczny Policji w Katowicach poszukuje kandydatów do służby w SPAP w Katowicach.

Osoby zainteresowane podjęciem służby proszone są o kontakt osobisty z Dowódcą lub Zastępcą Dowódcy SPAP w Katowicach (adres: Katowice, ul. Koszarowa 17), lub telefoniczny (tel. resortowy 851 31 70, tel. miejski 32 200 31 70).