Dobór wewnętrzny - oferty pracy

Specjalista w Zespole ds Dyscyplinarnych Wydziału Kadr KWP w Katowicach

Uprzejmie informujemy o naborze na stanowisko specjalisty w Zespole ds Dyscyplinarnych Wydziału Kadr KWP w Katowicach (stanowisko policyjne, w 6 grupie zaszeregowania, z mnożnikiem 1,75 kwoty bazowej dla żołnierzy i funkcjonariuszy).

Główne zadania realizowane na stanowisku:

 

 • wypracowywanie i przygotowywanie orzeczeń, decyzji i postanowień dot. spraw dyscyplinarnych,

 • monitorowanie postępowań dyscyplinarnych prowadzonych w stosunku do policjantów pełniących służbę w komórkach KWP w Katowicach, KAP w Gliwicach, OPP, SPAP, SPPP w Bielsku – Białej i SPPP w Częstochowie,

 • wypracowywanie projektów decyzji w zakresie odwołań i zażaleń w sprawach dyscyplinarnych, postępowań administracyjnych w sprawie zawieszania policjantów w czynnościach służbowych i zwalniania policjantów ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,

 • przygotowywanie dokumentów i udział w komisjach w celu zbadania zaskarżonych orzeczeń,

 • nadzór nad problematyką dyscyplinarną w komendach powiatowych (miejskich) Policji woj. śląskiego w sposób zgodny z przepisami ustawy o Policji,

 • prowadzenie szkoleń dla rzeczników dyscyplinarnych,

 • bieżące konsultacje w sprawach problemowych i niestandartowych w zakresie procedury dyscyplinarnej,

 • prowadzenie ewidencji spraw oraz zdarzeń o charakterze dyscyplinarnym,

 • wypracowywanie stanowisk kierowanych do WSA w Gliwicach odnośnie postępowań, których stroną jest Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach,

 • prowadzenie postępowań administracyjnych zleconych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach,

 • przygotowywanie rozkazów personalnych o zawieszeniu w czynnościach służbowych, przedłużeniu okresów zawieszenia lub uchylenia zawieszenia,

 • uczestnictwo w czynnościach na miejscu zdarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów w przypadkach wskazanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach,

 • przygotowywanie stanowisk w sprawach odwołań policjantów od decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach;

 • współpraca z organami sądu i prokuratury w zakresie spraw karnych toczących się przed tymi organami, dot. policjantów;

 • prowadzenie szkoleń dla policjantów w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej,

 • weryfikacja wniosków o wyróżnienie policjantów w zakresie ich karalności w postępowaniach karnych i dyscyplinarnych,

 • obsługa „SWOP-KADRA” zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami.

 

Wymagania niezbędne:

 

- wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż służby wymagane na stanowisku specjalisty - (wykształcenie wyższe, kalifikacje zawodowe podstawowe, staż służby 3 lata lub wykształcenie średnie, kwalifikacje zawodowe podstawowe, staż służby 5 lat),

- pozytywna opinia służbowa,

- niekaralność dyscyplinarna.

 

Preferowane kompetencje i doświadczenie zawodowe:

 

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne,

 • znajomość pakietu aplikacji biurowych MS Office (Word, Excel),

 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań dyscyplinarnych oraz administracyjnych.

 

Wymagane umiejętności w zakresie:

 

 • interpretacji przepisów,

 • argumentowania,

 • analitycznego myślenia,

 • wyciągania logicznych wniosków,

 • jasnego formułowania myśli,

 • biegłości w posługiwaniu się słowem pisanym.

 

Osoby zainteresowane służbą na powyższym stanowisku proszone są o zgłaszanie swojej kandydatury do dnia 20 listopada 2015 roku, koordynatorowi Zespołu ds Dyscyplinarnych Wydziału Kadr KWP w Katowicach kom. Sławomirowi Janoszowi, telefonicznie pod nr tel. służbowego 851 1754 ( linia miejska 32 200 1754) od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 15:00 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej Lotus na adres – slawomir.janosz@ka.policja.gov.pl.