Komendy Miejskie i Powiatowe Śląskiej Policji - Policja Śląska

Komendy Miejskie i Powiatowe Śląskiej Policji

Komendy Miejskie i Powiatowe Śląskiej Policji

Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

Będzin, ul. Generała Józefa Bema 1

tel:
fax: 323680244
komendant@bedzin.ka.policja.gov.pl

Przyjęcia interesantów przez komendanta: każdy poniedziałek w godz. 11.00 - 17.00

Więcej