XVIII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

XVIII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego

Data publikacji 30.09.2019

XVIII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego wpisały się w obchody 100.rocznicy powołania Policji Państwowej. W uroczystej Mszy Świętej na Jasnej Górze udział wzięli Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży oraz przedstawiciele wszystkich garnizonów Policji z całego kraju z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem na czele. Śląski garnizon policji reprezentował Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Krzysztof Justyński.

Tegoroczne XVIII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego rozpoczęły się już w sobotę 28 września na Placu Biegańskiego w Częstochowie. Wydarzenie zainaugurował pokaz musztry paradnej policjantów z Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i pokaz musztry paradnej Motorowej Asysty Honorowej Policji, przy akompaniamencie Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się wczoraj o 12.00 złożeniem meldunku Wiceministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażejowi Pobożemu przez dowódcę uroczystości podinsp. Tomasza Srokę. Pan Wiceminister dokonał przeglądu pododdziałów, a wyznaczona delegacja złożyła wiązankę kwiatów przy pomniku Józefa Piłsudskiego. Ponadto wyróżnieni policjanci z częstochowskiej komendy złożyli kwiaty i zapalili znicz na Polanie Dębowej - Placu Katyńskim w Częstochowie. Pielgrzymi ruszyli następnie Aleją Najświętszej Maryi Panny w kierunku Jasnej Góry. Wiązanki kwiatów złożone zostały również przy pomniku Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, gdzie swój posterunek wystawili uczniowie klas policyjnych oraz przed pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Alei Henryka Sienkiewicza. Tam odczytano Apel Pamięci z okazji 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, a Podsekretarz Stanu Błażej Poboży odczytał list w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego.

O 13.15 na Błoniach Jasnogórskich odprawiona została uroczysta Msza Święta, celebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka - Delegata Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Duszpasterstwa Policji, z kapelanami Policji. Na jej zakończenie głos zabrali: Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów asp. sztab. Rafał Jankowski.

Po Mszy Świętej, przed Tablicą „Gloria Victis – Chwała zwyciężonym”, oddano hołd policjantom pomordowanym na wschodzie wiosną 1940 roku. Pielgrzymi środowiska policyjnego pomodlili się także przed Cudownym Obrazem w Kaplicy Matki Boskiej Jasnogórskiej. Następnie delegacja w imieniu wszystkich uczestników złożyła wiązanki kwiatów przed Cudownym Obrazem.

Uroczystą oprawę XVIII Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego zapewniła Kompania Reprezentacyjna Policji oraz Orkiestra Reprezentacyjna Policji, a także Kompania Honorowa i Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz policyjne poczty sztandarowe z całego kraju.

W pielgrzymce policjantów, emerytowanych mundurowych, rencistów, pracowników Policji oraz ich rodzin udział wzięli: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, komendanci wojewódzcy, w tym gospodarz śląskiego garnizonu Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński oraz przedstawiciele garnizonów Policji z całego kraju wraz z rodzinami. Obecni byli także przedstawiciele związków zawodowych na czele z Przewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ Policjantów asp. sztab. Rafałem Jankowskim, oraz delegacje organizacji i stowarzyszeń działających przy Policji.

 • policjanci w dwóch szeregach naprzeciwko siebie, z karabinami na ramieniu wzniesionymi w górę
 • Policjanci z karabinami na ramieniu stojący w kółku w środku policjant w postawie na bacznosc
 • policjanci z orkiestry honorowej, idą w marszu z kapelmistrzem na czele
 • orkiestra honorowa policji w tle pomnik Józefa Piłsudskiego
 • motocykle policyjne ustawione w rzędzie
 • Policjanci na motorach w szyku, za nimi orkiestra honorowa policji
 • Orkiestra honorowa policji, w tle za nią Ratusz Miejski
 • Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży wraz z dowódca uroczystości policjantem idą przez plac biegańskiego dokonując przeglądu pocztów sztandarowych umieszczonych z prawej strony w tle radiowozy
 • wiceminister spraw wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży wspólnie z policjantem trzymającym szable przy twarzy otoczeni pocztami sztandarowymi
 • Policjanci i goście zaproszeni stojący w szyku na tle Ratusza Miejskiego
 • Policjant z wiązanką kwiatów za nim delegacja składająca się z policjantów i gości zaproszonych, w tle policjanci z pocztami sztandarowymi
 • Policjantka oddająca honor za nią Prezydent Miasta Częstochowy obok niego strażniczka miejska, w tle policjanci ze sztandarami
 • Policjanci w granatowych mundurach maszerujący w szyku, na czele dowódca z szablą
 • Policjanci maszerujący z karabinami opartymi o ramie w tle wierza jasnogórska
 • Po prawej policjanci w dwuszeregu stojący na baczności, po lewej policjanci maszerujący w szyku w tle Jasna Góra
 • Policjant oddający honor w granatowym mundurze , za nim delegacja składająca się z Wiceministra Spraw Wewnetrznych i Administracji , Komendantem Głównym Policji na czele. W tle policjanci ustawienie w dwuszeregu na baczność.
 • Pomnik Nieznanego Żołnierza , w około ustawieni policjanci ze sztandarami
 • Od prawej księża kapelani nastepnie policjanci wraz z wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w tle policjanci i goście zaproszeni
 • Sztandary policyjne, z policjantami z kompani honorowej ustawionymi w dwuszeregu w tle w oddali widok wierzy jasnogórskiej
 • Wiceminister Srpaw Wewnętrznych i Administracji trzymający w ręku teczkę i przemawiący do mikrofonu ustawionego przed nim, w tle policjanci z pocztami sztandarowymi
 • Policjant z szabla przy twarzy oddający honor
 • Policjanci plecami ustawieni do fotografa , mają karabiny na ramieniu z których uchodzi dym w tle wierza jasnogórska
 • trzej policjanci z szblami, jeden ze sztandarem i kilku z karabinami z głowami skierowanymi w lewo, w postawie na baczność
 • Policjanci siedzący na koniach służbowych w tle mury i klasztor Jasnej góry
 • Policjanci siedzący na krzesłach ustawionych na błoniach jasnogórskich
 • Policjanci oraz osoby cywilne stojące na błoniach jansogórskich w trakcie mszy
 • Komendant Główny Policji czytający przemówienie do mikrofonu, w tle Ojcowie paulini i goście zaproszeni
 • Policjanci z wiceministrem siedzący na krzesłach za nimi siedzący ojcowie paulini w białaych ornatach
 • wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z długopisem w ręku dokonuje wpisu do dużej księgi paiątkowej
 • siedzący komendant głowny policji dokonuje wpisu do księgi pamiatkowej leżącej na stole
 • wiceminister spraw wewnętrznych i administracji siedzący za biurkiem na którym jest kilka mikrofonów oraz monitor w tle telebim reklamowy radia jasna góra
 • komendant główny policji w granatowym mundurze siedzący w studio wraz z readktorką przy stooe na którym ustawione są dwa mikrofony w tle logo radia jasna góra