Wiadomości

"Policję tworzą ludzie... Twórzmy ją razem" – spotkanie z młodzieżą w Pszczyńskim Centrum Kultury

Data publikacji 12.09.2018

W Pszczyńskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie w ramach kampanii promocyjno - informacyjnej pod nazwą "Policję tworzą ludzie... twórzmy ją razem". W inicjatywie wzięło udział blisko 250 uczniów klas mundurowych z Pszczyny i Pawłowic oraz młodzież z najstarszych klas szkół licealnych. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele wydziału doboru i szkolenia katowickiej komendy wojewódzkiej, profilaktyk z pszczyńskiej komendy oraz naczelnik miejscowego wydziału prewencji.

Głównym celem kampanii jest promocja zawodu policjanta. Dzisiejsze spotkanie miało więc na celu zapewnienie stałego zainteresowania ze strony młodzieży wstąpieniem w szeregi Policji. Do policyjnej formacji przekonywał przedstawiciel Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach podinsp. Andrzej Sira. Jako doświadczony policjant i specjalista z zakresu rekrutacji w pierwszej kolejności zaprezentował film obrazujący codzienną służbę stróżów prawa, a następnie omówił etapy przyjęcia do służby w policji. Przybliżono młodzieży wymagania, jakie należy spełnić podczas całego procesu rekrutacyjnego, możliwości, jakie daje służba w formacji oraz listę szkoleń, które przewiduje policyjna edukacja. Podkreślono, że w codziennej służbie bardzo ważna jest chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, empatia oraz duża odporność psychiczna, gdyż na co dzień stróże prawa spotykają się ze stresującymi sytuacjami, które niejednokrotnie zagrażają życiu. Podinsp. Andrzej Sira przytaczając zaczerpnięte z własnego doświadczenia zawodowego przykłady, przekonywał uczniów, że wszelkie minusy służby rekompensuje satysfakcja z wykonywanej pracy. Na tę okazję uczniowie z PZS nr 2 w Pszczynie przygotowali prezentację zawierającą dotychczasowe osiągnięcia klas mundurowych, historię współpracy z pszczyńską komendą oraz zajęcia i kursy, w których biorą udział.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do służby w Policji można znaleźć na stronie policji śląskiej.