Pierwsza pomoc w działaniach bojowych - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Pierwsza pomoc w działaniach bojowych

Data publikacji 06.09.2018

W Oddziale Prewencji Policji w Katowicach odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w warunkach działania pododdziału zwartego. Było to drugie z cyklu szkoleń dla policjantów i ratowników medycznych. Ćwiczenia mają na celu podniesienie umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom w stanach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia.

W katowickim oddziale prewencji odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w warunkach działania pododdziału zwartego. Organizatorem przedsięwzięcia był Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy współudziale Oddziału Prewencji Policji w Katowicach i Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Było to drugie z cyklu szkoleń dla policjantów i ratowników medycznych. Ćwiczenia te mają na celu podniesienie umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym znajdującym się w stanach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia oraz kompleksowe przygotowanie funkcjonariuszy Policji w związku ze zbliżającym się Szczytem Klimatycznym ONZ 2018 w Katowicach. Udzielanie pierwszej pomocy w warunkach działania pododdziału zwartego jest doskonalone w katowickim oddziale prewencji od 2013 roku, jako pionierski projekt w skali całego kraju.

Szkolenie praktyczne przebiegało według trzech wariantów.

W pierwszym został zasymulowany lekki uraz policjanta biorącego udział w działaniach tyraliery, wypychającej agresywny tłum. Obrażenie takie może powstać na przykład wskutek działania środków chemicznych, czy uderzenia kamieniem. W tej sytuacji policjant-ratownik, będący członkiem pododdziału, na wniosek poszkodowanego lub innych funkcjonariuszy, udziela pierwszej pomocy przedmedycznej w zakresie umożliwiającym szybki powrót do działań zarówno jemu, jak i pokrzywdzonemu.

Drugi wariant opierał się na sytuacji, gdy pomoc udzielona przez policjanta-ratownika z pododdziału okazuje się niewystarczająca. Powyższe niesie za sobą konieczność wezwania funkcjonariuszy Zespołu Medycznego. Ci, używając karetki jako zasłony, udzielają poszkodowanemu pomocy i decydują o ewakuacji rannego poza strefę działań oraz o przekazaniu go służbom medycznym spoza struktur OPP.

Trzeci wariant zakładał zranienie osoby cywilnej z tłumu atakującego policjantów. W tej sytuacji pododdział, przesuwając się do przodu, „pochłania” i „wyrzuca” za siebie poszkodowanego, do którego podbiega policjant-ratownik z pododdziału, celem udzielenia pomocy. Gdy taka pomoc okazuje się niewystarczająca, wzywany jest Zespół Medyczny, który udziela niezbędnej pomocy oraz przekazuje rannego cywilnym służbom medycznym.

Celem pokazu było zaprezentowanie cywilnym służbom ratowniczym specyfiki działania pododdziału zwartego w warunkach bojowych. Istotnym punktem szkolenia był czynny udział funkcjonariuszy Zespołu Medycznego OPP, którzy w ten sposób przybliżyli ratownikom zakres swoich działań i czynności podejmowanych podczas udzielania pomocy przez policjantów w poszczególnych strefach bezpieczeństwa, w których obecność ratownika cywilnego nie zawsze jest wskazana. Obok współdziałania ratowników i policjantów istotnym elementem szkolenia była prelekcja na temat Zespołów Medycznych w polskiej Policji, a także możliwość zaznajomienia ratowników ze sprzętem używanym zarówno przez funkcjonariuszy jak i Zespół Medyczny OPP w Katowicach, w tym z jednostkami broni, sprzętem ochrony osobistej i środkami wsparcia. Najistotniejszym czynnikiem, który odróżniał drugą edycję szkolenia od czerwcowej, był aktywny udział załogi Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, która przejmowała poszkodowane osoby od policjantów Zespołu Medycznego OPP. W projekcie, poza przedstawicielami ratownictwa cywilnego, uczestniczyła również Koordynator Ratownictwa Medycznego Policji, Pani Małgorzata Wlaź, a także osoby biorące udział w Warsztatach Dydaktycznych dla prowadzących zajęcia z pierwszej pomocy w szkołach i komendach wojewódzkich Policji w całej Polsce. Formuła przedsięwzięcia spotkała się z dużym uznaniem zaproszonych uczestników.