Zabrzańska policja otrzymała defibrylatory - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Zabrzańska policja otrzymała defibrylatory

Data publikacji 16.04.2018

Zabrzańscy policjanci otrzymali 3 defibrylatory, które będą służyły mieszkańcom naszego miasta. Defibrylatory AED umieszczone zostały w komisariacie I i II, a także w budynku KMP w Zabrzu. Zakup urządzeń został zrealizowany w ramach umowy prewencyjnej zawartej pomiędzy PZU Życie S.A. a Komendantem Głównym Policji i związkami zawodowymi NSZZP, ZZPP i ZZP MSWiA.

W ramach umowy prewencyjnej zawartej pomiędzy PZU Życie S.A. a Komendantem Głównym Policji, a także związkami zawodowymi NSZZP, ZZPP i ZZP MSWiA, zabrzańscy policjanci otrzymali 3 defibrylatory Lifepack CR AED. Podczas uroczystego spotkania Pani Dorota Snarska koordynator PZU Życia S.A. przekazała na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu mł. insp. Marka Nowakowskiego urządzenia ratujące życie w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia. Teraz policjanci lub osoby będące w otoczeniu osoby wymagającej pomocy, będą mogli podjąć skuteczną akcję reanimacyjną jeszcze przed przybyciem pogotowia ratunkowego. Defibrylatory zostały umieszczone w dwóch największych zabrzańskich komisariatach - I i II, a także w budynku Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.

Defibrylatory Lifepack CR AED jest to urządzenie, które poprzez elektrody połączone do ciała pacjenta analizuje rytm serca i w razie potrzeby jest w stanie dostarczyć impuls elektryczny do serca ofiary. Celem defibrylacji (wyładowania) jest przywrócenie prawidłowego rytmu serca. Defibrylatory AED składają się z jednostki centralnej zasilanej baterią lub akumulatorem oraz z kompletu elektrod wraz z kablami. Dzięki zaawansowanej technologii, po przyklejeniu do klatki piersiowej ofiary dwóch elektrod (pod prawym obojczykiem i na lewym boku poniżej serca), defibrylator sam wydaje instrukcje postępowania. Wyświetlając je na ekranie oraz wydając polecenia głosowe urządzenie przejmuje nadzór nad akcją ratunkową. Analizuje rytm serca poszkodowanego (EKG) i decyduje o tym, czy przeprowadzenie defibrylacji jest konieczne, czy należy rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową. W przypadku wystąpienia migotania komór, przez klatkę piersiową i serce poszkodowanego przepuszczany jest prąd stały o napięciu ok. 1500V w czasie ok. 0,2 s. Defibrylatory typu AED projektowane są tak, aby maksymalnie uprościć ich stosowanie i przeznaczone są do użytku dla ratującego posiadającego jedynie elementarne przeszkolenie. Zadaniem osoby ratującej jest włączenie defibrylatora, naklejenie elektrod na odsłoniętą klatkę piersiową ofiary i wykonywanie komend głosowych defibrylatora.

  • Komendant Miejski Policji w Zabrzu z przedstawicielką PZU
  • przekazane w ramach umowy prewencyjnej defibrylatory
  • przekazane w ramach umowy prewencyjnej defibrylatory