Praktyczna inicjatywa dzielnicowych - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Praktyczna inicjatywa dzielnicowych

Data publikacji 18.03.2017

Inicjatywa sosnowieckich dzielnicowych już wkrótce, doprowadzi do korzystnej dla mieszkańców zmiany. Policjanci zwrócili się do władz miasta o zmianę organizacji ruchu w obrębie ulicy Starej , a także drogi dojazdowej do komisariatu. W miejscu tym, szczególnie często dochodziło do nieprawidłowego parkowania, co utrudniało mieszkańcom dojazd do posesji oraz ograniczało możliwość parkowania.

To kolejny przykład na to, że policjanci wolą wprowadzać racjonalne rozwiązania docelowe, niż represjonować osoby popełniające wykroczenia. Na drodze dojazdowej do Komisariatu Policji I i w rejonie ulicy Starej bardzo często dochodziło do nieprawidłowego parkowania pojazdów, co utrudniało właścicielom i użytkownikom dojazd i korzystanie z posesji. Często na ich wniosek policjanci podejmowali działania, w wyniku których nieprawidłowo parkujący kierowcy byli karani mandatami. Dzielnicowi st asp Aleksander Kliza i mł asp Marta Hałas zwrócili się do władz miasta o zmianę oznakowania i organizacji ruchu w tym obrębie i w wyniku podjętych przez nich działań już niebawem ul. Stara stanie się ulicą jednokierunkową, oznakowanie będzie zmienione, a miejsca parkingowe zostaną precyzyjnie określone i wytyczone.