Konkurs na najem lokalu w KWP - rozstrzygnięty - Ogłoszenia - Policja Śląska

Ogłoszenia

Konkurs na najem lokalu w KWP - rozstrzygnięty

Śląski Komendant Wojewódzki Policji informuje, iż rozstrzygnięty został konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w formie cateringu w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji ul. Józefa Lompy 19, 40-038 Katowice

 

KOMUNIKAT

 

Śląski Komendant Wojewódzki Policji informuje, iż rozstrzygnięty został konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w formie cateringu w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji ul. Józefa Lompy 19, 40-038 Katowice.

 

Zgodnie z § 9 Regulaminu konkursu ofert, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta zgodna z kryteriami określonymi w § 8, tj. oferta Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego Barbara Pazera, 41-400 Mysłowice, ul. Krakowska 14, która zaoferowała opłatę za 1 m² wynajmowanej powierzchni w wysokości 17,05 zł brutto.

 

Ponadto zawiadamiam, iż zamknięcie konkursu nastąpi w oparciu o § 9 ust 10, a tym samym zwrot wpłaconego wadium nastąpi zgodnie z § 7 ust 5 Regulaminu konkursu ofert.

 

 

 

Katowice, dn. 16 września 2014r.

 

OGŁOSZENIE

 

Śląski Komendant Wojewódzki Policji ogłasza konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w formie cateringu w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji ul. Józefa Lompy 19, 40-038 Katowice.

Najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w formie cateringu dotyczy pomieszczeń o powierzchni 107,37 m².

Wizja lokalna pomieszczeń odbędzie się w dniu 23 września 2014r. oraz w dniu 30 września 2014r. o godzinie 10.00 w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. J. Lompy 19, przy wejściu bocznym do budynku.

Stawka wywoławcza czynszu nie obejmuje opłat niezależnych od wynajmującego i wynosi 17,02 zł/mbrutto.

Otwarcie Ofert na najem lokalu przeznaczonego na sklep ogólnospożywczy jest jawne i odbędzie się w Wydziale Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ul. Koszarowa 17 w dniu 8 października 2014r. o godzinie 11.30 w pokoju nr 103a.

Oferent związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni, przy czym dzień otwarcia ofert jest pierwszym dniem związania ofertą.

W postępowaniu konkursowym nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.u. z 2013 r. poz. 984, 1047, 1473 oraz Dz.u. z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146.)

Pytania dotyczące konkursu należy kierować do Wydziału Inwestycji i Remontów, faksem lub e-mail: inwestycje@ka.policja.gov.pl, faks: +48 32 2002334.